https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/8436b0a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/20b31964_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0e086bf3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5cf5074d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5a7f026b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/d989c97a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/eb5c3e3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/20d24285_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/8572c0df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/82ea192b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/194758e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b88cc5d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/78cbb6ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3ca4fc63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/1dbefe99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/8027c7ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b45afb98_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/f7581f84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/073d99f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e51719b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/53adf6d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e277be29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/af4caf3c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/4a0a2130_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a511c695_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/1f2fa20b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/004a7fee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/fed25947_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/6c700991_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/2edd5508_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/d92ac7c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/05332345_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c947061d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/fa276555_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/87458666_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ed1d5c39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/772ac564_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/46559204_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b2f39abd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ada1c8a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9cb6f728_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/1791b864_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/65fa1e97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e8b08e17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/057209ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/6d16576e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0acf2f76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/7cd3fe09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3378556a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/31ba01f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b682a1dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/15b99611_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/22c6943d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/2000701b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/d03ad4eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9bdd94cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e415d129_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a5600b7f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/7d64eb29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/04e7351e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/2924f55c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c4c62575_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/282eae28_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/302d6c11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/f19a257e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/491c5d83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a6f402f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/66cb8122_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/d1fc3f37_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/73eeda63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/62ecb038_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/165766f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ebb76fc9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3c7eef20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/09d71539_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3393b9cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5365693a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a8d15e74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e5f612bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ab96d746_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/67edf86b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/fa0a30aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/019e5df1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ff6fbdb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/cef2b5c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/7f55c3cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/cc91a03e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/827e41ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/1ed81c29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/2e733ece_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9b097113_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b56f3457_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a5019292_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/91b3633f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0d7f72ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9434e58c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/618dc127_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/58321010_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/769c16dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/8a93f6f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/977f3a16_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/abbea539_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/82395f7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/f72154e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/14915504_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/29426b80_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/2d0fe179_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/56316d89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/cbdcf419_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/6eac9eaf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/39685552_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5100b027_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/70f4c0fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0682025f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b4d13cad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0a8fdff1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9e9789a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/fcc85db3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0f72a13a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b8a42a3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e76dbfc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b67eff16_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5753c67b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/aaa33a75_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/4fd1c554_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/bcf4377f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e20af6ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/72150743_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c457ab73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b09b1a8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3943d3f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/72a000b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/982ed5d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/963d078c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/1b1b2eb8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/6bed7ddc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c24b144a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/98455b40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/77ece901_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0f263316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a9d5173a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/1862544f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b1a85eed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ccc65553_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/baa12cd8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/11368526_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3b0d4029_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/eba647dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e8fedbd7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/caebf9d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/617cae66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/10f0119a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3af8959c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/7ca95497_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5e867e7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5b3f88be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a1549b74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c739260e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3c33991f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e5e15624_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ce25623f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/cad2c778_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/8f71fb26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/6fcd8a2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/75c4c4e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/6ed89d46_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/2e0abf55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e22e0463_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/73e60b78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ff0d0f93_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/98a4b53a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/42f7f422_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9c039ffb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/7dc2497a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/3c16f78c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/25922633_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/dc113468_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/22e6e7e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/5320de1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/e2077cf3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/fac3c261_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/01c778f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/bf105dd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/59e80ca3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/58afc034_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/4a3aefc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/af013ca3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/747bb055_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/0daffa21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c00cb3b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c1c4fda0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/b9d5c47d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/c034b802_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/40427c14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ca59dbb8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/230e60a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/41af21e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/436007c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/21a4f9ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/dc7a35da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/fe1843ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/9f7ea10e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/afb17410_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/93ad39a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/4ba441ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/387f9e51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/a77338bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/39285c07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/ccb9eef9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/18fba128_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/9000000/8100000/8097000/8096989/585fbc56_z.jpg
View
Link copied!
Villa Tantawan Resort And 
Spa
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
AparthotelExtended stays with the benefits of a hotel and comforts of a serviced apartment
22 Bedrooms
Make yourself at home in one of the 22 air-conditioned rooms featuring private pools and indoor private spa tubs. Rooms have private balconies. Kitchens are outfitted with full-sized refrigerators/freezers, stovetops, and microwaves. LCD televisions with cable programming provide entertainment, while complimentary wireless Internet access keeps you connected. Bathrooms with separate bathtubs and showers feature jetted bathtubs and rainfall showerheads.Take advantage of recreation opportunities such as a fitness center or take in the view from a terrace and a garden. Additional amenities at this aparthotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge). The complimentary beach shuttle makes getting to the surf and sand a breeze.When you stay at Villa Tantawan Resort and Spa in Kamala, you'll be near the beach, within a 5-minute drive of Kamala Beach and Phuket FantaSea.
Covid Safety
Property uses a professional cleaning service 
Property is cleaned with disinfectant 
Contactless check-in is available 
Property follows regional sanitization guidelines Safety and Health Administration (Thailand) 
Highlights
Bar/Lounge
Fitness Facilities
Restaurant
Concierge Service
Laundry Facilities
Multilingual Staff
Free Wifi
Parking
Luggage Storage
Free Shuttles
Babysitting/Childcare
Room Service
All Rooms
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_028.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_027.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_026.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_058.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_025.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_029.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_020.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_024.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_023.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_022.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_021.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_007.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_008.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_005.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_006.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_003.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_004.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_001.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_002.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_009.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_053.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_052.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_051.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_050.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_057.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_056.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_055.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_054.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_013.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_012.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_011.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_010.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_017.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_016.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_015.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_014.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_049.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_019.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_048.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_018.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_047.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_042.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_041.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_040.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_046.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_045.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_044.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_043.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_039.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_038.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_037.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_036.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_031.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_030.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_035.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_034.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_033.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_032.jpg
VILLA DELUXE WITH PRIVATE POOL
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_028.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_027.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_026.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_058.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_025.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_029.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_020.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_024.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_023.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_022.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_021.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_007.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_008.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_005.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_006.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_003.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_004.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_001.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_002.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_009.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_053.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_052.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_051.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_050.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_057.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_056.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_055.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_054.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_013.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_012.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_011.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_010.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_017.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_016.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_015.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_014.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_049.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_019.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_048.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_018.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_047.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_042.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_041.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_040.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_046.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_045.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_044.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_043.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_039.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_038.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_037.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_036.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_031.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_030.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_035.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_034.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_033.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_032.jpg
VILLA WITH PRIVATE POOL
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_058.jpg
VILLA TWO BEDROOMS WITH PRIVATE POOL
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_028.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_027.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_026.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_058.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_025.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_029.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_020.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_024.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_023.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_022.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_021.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_007.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_008.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_005.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_006.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_003.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_004.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_001.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_002.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_009.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_053.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_052.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_051.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_050.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_057.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_056.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_055.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_054.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_013.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_012.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_011.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_010.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_017.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_016.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_015.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_014.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_049.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_019.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_048.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_018.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_047.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_042.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_041.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_040.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_046.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_045.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_044.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_043.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_039.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_038.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_037.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_036.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_031.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_030.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_035.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_034.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_033.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_032.jpg
VILLA WITH PRIVATE POOL
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_028.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_027.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_026.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_025.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_029.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_020.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_024.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_023.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_022.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_021.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_053.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_052.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_051.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_050.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_057.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_056.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_055.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_054.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_049.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_048.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_047.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_042.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_041.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_040.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_046.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_045.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_044.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_043.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_039.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_038.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_037.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_036.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_031.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_030.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_035.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_034.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_033.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/25/256325/256325a_hb_ro_032.jpg
VILLA THREE BEDROOMS WITH PRIVATE POOL
Show All
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Fitness Facilities
Restaurant
Concierge Service
Laundry Facilities
Multilingual Staff
Free Wifi
Parking
Luggage Storage
Free Shuttles
Babysitting/Childcare
Room Service
Accessibility
 • Wheelchair accessible – no
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Breakfast available (surcharge)
 • Couples/private dining
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • Free newspapers in lobby
 • Front desk (limited hours)
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Pool umbrellas
 • Pool sun loungers
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
 • Uncovered parking
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Terrace
 • Reception hall
Accessibility
 • Wheelchair accessible – no
 • No elevators
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Breakfast available (surcharge)
 • Couples/private dining
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
 • Uncovered parking
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • Free newspapers in lobby
 • Front desk (limited hours)
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Pool umbrellas
 • Pool sun loungers
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Terrace
 • Reception hall
The Location
Villa Tantawan Resort and Spa
37/12 M2, 83150, Kamala, Thailand
Glam Habitat Hotel
Aparthotel
4.3/5 (68 Reviews)
Hyatt Regency Phuket Resort
Resort
4.2/5 (781 Reviews)
When you stay at Villa Tantawan Resort and Spa in Kamala, you'll be near the beach, within a 5-minute drive of Kamala Beach and Phuket FantaSea. This 5-star aparthotel is 3.1 mi (4.9 km) from Surin Beach and 3.6 mi (5.8 km) from Pansea Beach.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - 10:00 PM
Check Out:12:00 PM