https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/15002667_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f918a0d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4aeb17a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e82a0270_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/245e2743_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f29cb8fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/dda7e175_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/805fb06b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9bb6ff85_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8bcf78d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/26b25b35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/33aaf778_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/655b9edf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/7125f918_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d1f389ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/400b0420_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6d4917e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f832d3af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c05e0b22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/27c6e94e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0981bdbd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/42fd8ea8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/49636fa3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/898bbe94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9a73d932_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a76e1546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9ae80e43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/72307e41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/150d1176_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c357a4f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5120b852_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4d8ef466_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0efa02c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cf749e2c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3af5e07c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6fe1889d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b84fb3e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4e4ea0bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/af619709_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/31f3a6c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6c1e8fce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8568326e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/94ce72ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/55fadb99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b2b5cdbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/730952da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ff668a00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/31fe8548_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/377b0175_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/419d5e4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8f609b57_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c890c32c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f19394c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/80350539_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/30c4b50d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f72c0afc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cea22920_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/85f6555b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9fc0f7f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3edf3b69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1e69ae1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c56350b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a7a2c1d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5b2764c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fb511ff6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f7a90b92_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5228b861_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f0d62a40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/816e9c4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d892650f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3c01d7de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e96995a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/2fd274be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1170a2f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/979a9f53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/33d65675_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b03eafcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e6286b5e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/469baa1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9e0dc6f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1fb82e61_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/03a02854_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/7345a2a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/45d34720_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a9a0bca6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b6502d5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/61fdb44d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/721c528f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/165f4049_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a257c643_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c403cb47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9ad44bcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/dd7f4664_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/71afc859_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/702d4d36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/7ba151a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8c9127ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d9c1735b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/abb76918_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b9fa1c35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f6e49b1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/bf160d49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0977d33f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ee0d8982_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0d69b5aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6b1a0d45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9a5d01ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0d836db9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f127b26d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e32f31f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/43a83b4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4a983f15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/14488bdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d7e865b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f517befa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fc7d88be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b61b0d9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6ec11b14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/bcc16e79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/13ecbaa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5beb2160_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/de4008b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/28501887_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d589de84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/485089c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/56b933dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/125f5a69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e83b411b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/783be906_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6f5b43d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fe6f748d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d05915bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/93ab0873_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ab159714_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1aeb73b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9addfac9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6940cca1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e3104c06_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/309381e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/31176f6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b5c9082b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9b4766d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5c036f52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cf848eb0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/70303bb8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b69da7f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cc61dfeb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3989174b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e656e685_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/add8be91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1c906e81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/dabf789d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/688faa0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/bf97bfa1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8e3f6f37_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6d9934ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9b2698a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a463eb73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6a75b365_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e6d54a09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/906e3297_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0196a81c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0d3ed5e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cad7fbd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4b9da97b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d028b0aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/09a0d4f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/706f177b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ec69b0d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0947e2fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/88f3fa0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a735bec9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fab6141f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c1db7bd8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d0e906fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/07d14910_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3fd7221c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e563db77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ab62e100_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c2c6b106_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/15d15a13_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b1391bba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/886191ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/36799537_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3ecf7ef2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/13f3eefd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/70dadc3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e9493cc8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f694f9c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ee61d783_z.jpg
View
Link copied!
Villa Palma Boutique 
Hotel
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 14 air-conditioned rooms featuring espresso makers. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Private bathrooms with bathtubs or showers feature complimentary toiletries and hair dryers. Conveniences include phones, as well as safes and desks.Enjoy recreation amenities such as a spa tub or take in the view from a rooftop terrace. This hotel also features complimentary wireless Internet access and tour/ticket assistance.With a stay at Villa Palma Boutique Hotel in Panama City (Casco Viejo), you'll be steps from Paseo de Las Bovedas and Anita Villalaz Theater.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Bar/Lounge
Elevator
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Laundry Facilities
Free Wifi
Luggage Storage
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4e4ea0bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/33aaf778_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/655b9edf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/7125f918_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d1f389ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/400b0420_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6d4917e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9a73d932_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a76e1546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9ae80e43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/72307e41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/150d1176_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c357a4f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5120b852_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4d8ef466_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0efa02c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cf749e2c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3af5e07c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6fe1889d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b84fb3e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/31fe8548_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/377b0175_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/419d5e4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8f609b57_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c890c32c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f19394c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/702d4d36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/7ba151a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8c9127ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d9c1735b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f6e49b1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ee0d8982_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0d69b5aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0d836db9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f127b26d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e32f31f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/43a83b4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/783be906_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/93ab0873_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/36799537_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3ecf7ef2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/13f3eefd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/70dadc3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f694f9c9_z.jpg
Courtyard Room
323 Square feet
1 King Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c05e0b22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/27c6e94e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d892650f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3c01d7de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e96995a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/2fd274be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1170a2f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/979a9f53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/33d65675_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b03eafcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e6286b5e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/469baa1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9e0dc6f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1fb82e61_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/61fdb44d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9a5d01ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/bcc16e79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/13ecbaa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5beb2160_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/de4008b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/28501887_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/485089c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/125f5a69_z.jpg
Deluxe Room
431 Square feet
1 King Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f832d3af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0981bdbd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/42fd8ea8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/49636fa3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/898bbe94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/af619709_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/31f3a6c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6c1e8fce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/8568326e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/94ce72ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/55fadb99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b2b5cdbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/730952da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/ff668a00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/80350539_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/30c4b50d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f72c0afc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/cea22920_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/85f6555b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9fc0f7f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/3edf3b69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/1e69ae1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c56350b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a7a2c1d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5b2764c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fb511ff6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f7a90b92_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/5228b861_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f0d62a40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/816e9c4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/7345a2a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/45d34720_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a9a0bca6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b6502d5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/721c528f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/165f4049_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/a257c643_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/c403cb47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/9ad44bcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/dd7f4664_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/71afc859_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/abb76918_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b9fa1c35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/bf160d49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/0977d33f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6b1a0d45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/4a983f15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/14488bdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d7e865b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/f517befa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fc7d88be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b61b0d9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6ec11b14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d589de84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/56b933dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/e83b411b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/6f5b43d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/fe6f748d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/d05915bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38300000/38298400/38298395/b1391bba_z.jpg
Duplex Suite
538 Square feet
1 King Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Bathtub or shower
Show All
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Elevator
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Laundry Facilities
Free Wifi
Luggage Storage
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible – no
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Breakfast available (surcharge)
Guest Service
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Spa tub
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
 • Rooftop terrace
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible – no
Guest Service
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Breakfast available (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Leisure Facilities
 • Spa tub
More
 • Smoke-free property
 • Rooftop terrace
The Location
Villa Palma Boutique Hotel
Calle 1a Oeste, Panama City, Panama
Best Western Plus Panama Zen Hotel
Hotel
4.4/5 (472 Reviews)
With a stay at Villa Palma Boutique Hotel in Panama City (Casco Viejo), you'll be steps from Paseo de Las Bovedas and Anita Villalaz Theater. This 5-star hotel is 0.1 mi (0.2 km) from National Theater and 0.2 mi (0.3 km) from Plaza de Francia.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - 11:00 PM
Check Out:11:00 AM