https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/a4f6c284_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/492582de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/9d3d98e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4e577363_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4c18c76c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/545686e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0938c5e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/fb0d4bd3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/e6eb6419_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/bef35d39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/05910cec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/c9756cf6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f21f372c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4fc6767e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d37737b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0d21f3c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/ad937252_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/3e74517d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f08a9dc4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/3ef29422_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f418ef79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/ba235bc8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/751f13ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/11ca89a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/9707f493_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/65cca7b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/cc94bcce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/56bcf907_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/b8dca543_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/99504495_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4ed0d055_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/cb09927a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d61dfd01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/22440aff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/8222ff88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/968c6e7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/7acebc76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d7cca82f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d1dd81ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/933573f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/2f593d81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4114d2cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/cb3cc9c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/2e408887_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0787e3f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/7177a225_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/a68510f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/cd7540c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/2bd06bc3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0e8ffae5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d7f7adc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/7634902b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/234169aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/2f9c4d21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/415baebc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/91c87b33_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/e9e76242_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/32573060_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/56fd37b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/e66f9306_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/dc6baff0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/dd7639a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/fa33341c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/8300b40f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/39c1819a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/ca5b38eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d8434fd6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/6d800e1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/41340c6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f5b6a6e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/28810ffc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/55e0ad1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/a9744da3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/ba4450e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/9ede1451_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/dd5df192_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0d0cc597_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0cb03f1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4476dce2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/879ee245_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/320a0f97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/5ea3f65d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/3b47074e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/ae2709c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/b182c461_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/b5bcc9cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/2bc7184e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4b605b83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d27440a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/5afb6865_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/01c3fc9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/799deb74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/9b4d6c51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d741d36a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/w3920h5881x0y0-83cf13fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/c6dbea3b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/33e7fd47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/e2b05cbf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d2442d31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f5e8ca28_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/648382d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/b5bc4d7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/7a16a050_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/b0b24d0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/8b2a8a1f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d7a36761_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/a2777ace_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/5dbacf09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/55c0f7e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/186642c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/ed3858d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d98b5a8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0d1b4655_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/bbaaa0f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f06a9598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/21f6da53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/9ec840bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/216c20ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d0611282_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/cc7b207d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/e790b448_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/36580c2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/dd5254e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/08615680_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/fb77944d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/aeb4fff2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/8410df8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/e30f95f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/f65e535f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/3cdf87a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/08daf398_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/644c6563_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/d2bcb896_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/dfbed5eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/8471b0c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/54a0a454_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/63998df4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/2e9cf112_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/7596efce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/184cd728_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/80ae154d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4d48a989_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/17a80d2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/01b6109c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/14c00fdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/54e76553_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/0f006941_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/bea8b6a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/23000000/22690000/22681400/22681365/4e95d2e0_z.jpg
View
Link copied!
Urban Valley 
Resort
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 121 air-conditioned rooms featuring iPod docking stations and flat-screen televisions. Rooms have private balconies or patios. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Private bathrooms with bathtubs or showers feature complimentary toiletries and hair dryers.Dip into one of the 2 outdoor swimming pools or enjoy other recreational amenities including outdoor tennis courts and a health club. Additional features at this hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge). Getting to nearby attractions is a breeze with the complimentary area shuttle.Located in San Gwann (Taʼ Kappara), Urban Valley Resort is within a 15-minute drive of University of Malta and Sliema Promenade.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Bar/Lounge
Elevator
Fitness Facilities
Swimming Pool
Restaurant
Concierge Service
Health Club
Children's Pool
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Laundry Facilities
Free Wifi
Free Shuttles
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Pet Friendly
Room Service
All Rooms
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_073.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_009.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_079.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_074.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_075.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_076.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_012.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_011.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_024.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_022.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_078.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_023.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_077.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_035.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_034.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_033.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_072.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_071.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_005.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_002.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_001.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_003.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_082.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_083.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_080.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_081.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_086.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_084.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_085.jpg
SUITE TWO BEDS
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_073.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_009.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_079.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_074.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_075.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_076.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_012.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_011.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_024.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_022.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_078.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_023.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_077.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_035.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_034.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_033.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_072.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_071.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_005.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_002.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_001.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_003.JPG
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_082.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_083.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_080.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_081.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_086.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_084.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/63/632489/632489a_hb_ro_085.jpg
SUITE WITH TERRACE
Show All
https://img.theculturetrip.com/bookable/default-room-images/default-room-image-1.jpg
DOUBLE SUPERIOR
Show All
https://img.theculturetrip.com/bookable/default-room-images/default-room-image-1.jpg
DOUBLE SINGLE USE STANDARD
Show All
https://img.theculturetrip.com/bookable/default-room-images/default-room-image-1.jpg
Room QUEEN SIZE BED
Show All
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Elevator
Fitness Facilities
Swimming Pool
Restaurant
Concierge Service
Health Club
Children's Pool
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Laundry Facilities
Free Wifi
Free Shuttles
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Pet Friendly
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Assistive listening devices available
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
Business Facility
 • Business center
 • Number of meeting rooms - 6
 • Number of outdoor pools - 2
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (surcharge)
 • Supervised childcare/activities (surcharge)
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Free breakfast
 • Coffee shop or café
 • Snack bar/deli
Guest Service
 • ATM/banking
 • Concierge services
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Bicycle rentals on site
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Indoor pool
 • Health club
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Swimming pool
 • Spa treatment room(s)
 • Steam room
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 2
 • Pool sun loungers
Parking & Transfers
 • Free area shuttle
 • Free self parking
Pets
 • Pets allowed
 • Only dogs and cats are allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Accessibility
 • Elevator
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Assistive listening devices available
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
Guest Service
 • ATM/banking
 • Concierge services
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Bicycle rentals on site
 • Luggage storage
Business Facility
 • Business center
 • Number of meeting rooms - 6
 • Number of outdoor pools - 2
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Free breakfast
 • Coffee shop or café
 • Snack bar/deli
Parking & Transfers
 • Free area shuttle
 • Free self parking
Pets
 • Pets allowed
 • Only dogs and cats are allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (surcharge)
 • Supervised childcare/activities (surcharge)
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Indoor pool
 • Health club
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Swimming pool
 • Spa treatment room(s)
 • Steam room
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 2
 • Pool sun loungers
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
The Location
Urban Valley Resort
Triq Wied Ghollieqa, SGN4437, San Gwann, Malta
Corinthia Palace Malta
Hotel
4.6/5 (983 Reviews)
Located in San Gwann (Taʼ Kappara), Urban Valley Resort is within a 15-minute drive of University of Malta and Sliema Promenade. This 4.5-star hotel is 4.1 mi (6.6 km) from St. Johns Co - Cathedral and 4.2 mi (6.8 km) from Grand Masters Palace.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - anytime
Check Out:12:00 PM