https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b9616a9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8379063d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/fba648c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/f1c8a6ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/038f2fe0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c780d8d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ba4ca676_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/02063299_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/59cd9ba5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/37cb13df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/eca97371_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/7928f858_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/e7af8167_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ceb5c55a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3e5dc872_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/9a4820be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b37bd597_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/edcf5473_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/899e2e0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c3a1c1f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/d0627f73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ab45f6ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/f63278b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/930ed1c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/74469ca3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/a0cb8b7f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/32eee159_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/1bd2b27b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b546743e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/68301663_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/f19471bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b2c9e31c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/0985162b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/0cad5286_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3dbd7616_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5d223f1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/81bf4345_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/02e9d95c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/4b9b1de1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/813ebcc9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/dee980a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/06b897fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5a5f076b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/cea8d3c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/becb9666_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/16cee2d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ee649bc8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/2c521c19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/a48a8c16_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/156d4ea1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/a62ca616_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/7d46ec69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3a96d430_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/a3b75020_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/6fb6e694_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ee86201d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/81b9b79a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/81f64420_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b118f49f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/80a87955_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/38cae1d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c25198fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5ef760c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/24ecd72c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/881f62da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/eee9542e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/187ea1be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ca1e2911_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ed1d8092_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/906bfcf8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/84486e1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/a882571a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8dc28c43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/9c3a2f47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/160c8f97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/06f45ce0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3f4679e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/0e06c571_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/785e9bac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/a94fb798_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/cce5f1d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/743dc5c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/2a103877_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/cad52393_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/641965bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/4a70646d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/28809d9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/72e3bdde_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ae51264d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5b3757f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/bf888661_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c1475622_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/cac30bc6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/1db7902a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/0f67b953_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/6dafb6e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/fb608544_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/9aed205e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/94b67b3c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/eb0cb41a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/57ad7de0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/dfdd9b8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/98992d84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/998378f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/41cb250a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/835d6873_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/6a323e7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/d9cc5c6a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c1414494_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/4ecf4856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/d423f255_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3605dbaa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/83a7e960_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c4e47c84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/1651a8d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/f991a6b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/03895308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ec606135_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/721672d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b7fc87ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/633d0d96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3b2b72e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/1b34f00c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/668930f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/bd9f3cae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/62caaacd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/30a73972_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/05d0e38a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5117afde_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b15f7176_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/e928d1c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/57f8f477_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/0b011706_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/851dbcee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/1445f9b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ebb92593_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/7b5cd83e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ee13f3e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/bdc9b585_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5e1dcb1b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/f48bf6de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/b941ae84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/85338386_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/d243a11c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3489833a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/d42dcc87_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/037a966e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/38e741c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/80b6a894_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/07cf23ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5298d2da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8103483b_z.jpg
View
Link copied!
Taman Sari Bali Resort & 
Spa
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 50 air-conditioned guestrooms. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Bathrooms with showers are provided. Conveniences include safes and desks, and housekeeping is provided daily.Relax and unwind with massages, body treatments, and facials. After dipping into one of the 4 outdoor swimming pools or 2 spa tubs, you can spend some time at the private beach. Additional features at this hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and complimentary babysitting/childcare. Getting to nearby attractions is a breeze with the complimentary area shuttle that operates within 5 km.With a stay at Taman Sari Bali Resort & Spa in Pemuteran, you'll be by the sea, just a 2-minute walk from Pemuteran Beach and 10 minutes by foot from Bio-Rock Pemuteran Bali.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Social distancing measures are in place 
Highlights
Bar/Lounge
Restaurant
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Children's Pool
Spa
24 Hour Front Desk
Private Beach
Free Wifi
Free Shuttles
Parking
Babysitting/Childcare
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c780d8d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/7928f858_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/e7af8167_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/74469ca3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/6fb6e694_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/906bfcf8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5e1dcb1b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8103483b_z.jpg
Family Suite
215 Square feet
1 Twin Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/37cb13df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c3a1c1f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/d0627f73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/6fb6e694_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/9c3a2f47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8103483b_z.jpg
Junior Suite
215 Square feet
1 Double Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/eca97371_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/cea8d3c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/becb9666_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/38cae1d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/c25198fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8103483b_z.jpg
Suite (Lotus)
215 Square feet
1 Double Bed
PoolView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/02063299_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/038f2fe0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/f63278b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/930ed1c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ed1d8092_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8103483b_z.jpg
Villa, 4 Bedrooms
269 Square feet
4 Double Beds
Garden/PoolView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ba4ca676_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/038f2fe0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/3e5dc872_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/9a4820be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/5a5f076b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/ed1d8092_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/84486e1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4210000/4200700/4200679/8103483b_z.jpg
Villa, 3 Bedrooms
269 Square feet
3 Double Beds
PoolView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Restaurant
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Children's Pool
Spa
24 Hour Front Desk
Private Beach
Free Wifi
Free Shuttles
Parking
Babysitting/Childcare
Room Service
Accessibility
 • Accessible bathroom
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible meeting spaces/business center
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • No elevators
Business Facility
 • Conference space
 • Meeting rooms
 • Number of outdoor pools - 4
 • Number of spa tubs - 2
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (free)
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Breakfast available (surcharge)
 • Snack bar/deli
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Tours/ticket assistance
Leisure Facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Shopping on site
 • Hiking/biking trails nearby
 • Library
 • Poolside bar
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Mountain biking nearby
 • Spa treatment room(s)
Parking & Transfers
 • Free area shuttle
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Airport transportation - drop-off (surcharge)
 • Free parking nearby
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Accessibility
 • Accessible bathroom
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible meeting spaces/business center
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • No elevators
Leisure Facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Shopping on site
 • Hiking/biking trails nearby
 • Library
 • Poolside bar
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Mountain biking nearby
 • Spa treatment room(s)
Business Facility
 • Conference space
 • Meeting rooms
 • Number of outdoor pools - 4
 • Number of spa tubs - 2
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (free)
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Tours/ticket assistance
Pets
 • Pets not allowed
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Breakfast available (surcharge)
 • Snack bar/deli
Parking & Transfers
 • Free area shuttle
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Airport transportation - drop-off (surcharge)
 • Free parking nearby
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Adi Assri Beach Resort & Spa
Resort
4.3/5 (138 Reviews)
The Location
Taman Sari Bali Resort & Spa
Desa Pemuteran, Gerokgak, Singaraja, 81155, Pemuteran, Indonesia
Kubuku Eco Dive Lodge & Yoga
Resort
3.8/5 (9 Reviews)
Menjangan Dynasty Resort
Hotel
4.6/5 (27 Reviews)
With a stay at Taman Sari Bali Resort & Spa in Pemuteran, you'll be by the sea, just a 2-minute walk from Pemuteran Beach and 10 minutes by foot from Bio-Rock Pemuteran Bali. This beach hotel is 0.6 mi (1 km) from Reef Seen Turtle Hatchery and 1.8 mi (2.9 km) from Bukit Batu Kursi.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 1:00 PM - 11:00 PM
Check Out:12:00 PM