https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/w4000h2662x0y0-be5e28d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/277c3c95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/21119cc7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b7b33f7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e6abead7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ab76fd5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/85e9c88b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/791ca980_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/69b5bffe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9219b3fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cabd5c6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c1fa4429_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/96acf0a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/89a3c927_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/283527af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/dff7c8ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4a14d3c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e87ce230_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/49a320e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/f165a738_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/7f50694b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c1aec46f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e75be3d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/5ea29d9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b6d781d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/419cfe5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/41389bd3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e3fd84d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/36584b30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/628bccfa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/0074a3c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/00cb4f54_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b9cc226f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/924ec2a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a9978e06_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c3634cd8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/0933a128_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cdd298de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/be19e02a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/f190efb2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b085a23e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/7dd9ab9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/14c33c67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/897b102c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/439a220e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a4fc1e1e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a77d78da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/6f3b3dfc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/aa036101_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/0f1990f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/5d188636_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9c7d44f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/eaa53253_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/28dfa2d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b501c600_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/d690aade_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c9c298f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1aeae0e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1eb11b01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/31933c01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/66b637ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4269e632_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/38d66c42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/8965564e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c307a84a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4437b7c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/73a3feeb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/213a926d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9ee5296a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a7d9d957_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c79f50db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ff2dfd83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a0a2711a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c62a1eda_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/f2539f2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/5249b57b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/96ed9c09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/33a90c48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c72f4476_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/64aced0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/d801135f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cf6b373c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/7a38e856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ea404918_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a913d58e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/625afd2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/08678a7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/3773be49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1ba56160_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/3f87e4ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cb8fb549_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c43f7ee9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a62893d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/be8ec597_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/af9f1abf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/3a1e66a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b4c19e0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4ea6246f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a871ca29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/0d2ef214_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b8162844_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c9f99a96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9fda0077_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ec980200_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/81fc77dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a17370cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/51c51f1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e51b44d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/46409e18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/61174ae7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/2b7d1398_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/982956e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b8d486b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9dd5c571_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1c4aa121_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cc053692_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/73b8fc66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a48df1ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ed3e556f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/41b679c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/278663e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/39a30992_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/2ed04136_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b2191739_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e6787bb2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4b71a249_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/67cd059c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1b050512_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/2c6841a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/72c376b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1a7c038b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/f0668d7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4e0d6151_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1c30efe0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/aa87f4bb_z.jpg
View
Link copied!
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Apartment & CondoExtra space, kitchen facilities – make yourself at home
26 Bedrooms
Make yourself at home in one of the 26 guestrooms, featuring kitchens with refrigerators and ovens. Smart televisions with premium TV channels are provided, while complimentary wireless Internet access keeps you connected. Conveniences include desks and microwaves, and housekeeping is provided daily.Make use of convenient amenities, which include complimentary wireless Internet access and concierge services.With a stay at Seven Wishes Boutique Residence in Prague (Prague 8), you'll be within a 5-minute drive of Wenceslas Square and Old Town Square.
Covid Safety
Property uses a professional cleaning service 
Property is cleaned with disinfectant 
Highlights
Elevator
Concierge Service
Laundry Facilities
Free Wifi
Luggage Storage
All Rooms
Covid booking guarantee
Book with us and if Covid-19 restrictions prevent you from travelling, we’ll rebook or refund you. T&C's apply.
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1c4aa121_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/791ca980_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/69b5bffe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9219b3fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cabd5c6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c1fa4429_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/96acf0a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/89a3c927_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/283527af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b4c19e0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a48df1ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e6787bb2_z.jpg
Deluxe Apartment, 1 Bedroom
517 Square feet
1 Queen Bed and 2 Queen Sofa Beds
CourtyardView
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1c4aa121_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/791ca980_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/69b5bffe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/9219b3fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cabd5c6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c1fa4429_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/96acf0a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/89a3c927_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/283527af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b4c19e0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/b8d486b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a48df1ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e6787bb2_z.jpg
Deluxe Apartment, 1 Bedroom, Balcony
646 Square feet
1 Queen Bed and 2 Queen Sofa Beds
CourtyardView
Television
Private bathroom
Balcony
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/7f50694b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/dff7c8ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4a14d3c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e87ce230_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/49a320e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/f165a738_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/4ea6246f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cc053692_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ed3e556f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/41b679c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/72c376b8_z.jpg
Deluxe Apartment, 1 Queen Bed
312 Square feet
1 Queen Bed
CourtyardView
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1ba56160_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/3f87e4ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/cb8fb549_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/c43f7ee9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a62893d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/be8ec597_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/af9f1abf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/e51b44d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/67cd059c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1b050512_z.jpg
Classic Apartment, Multiple Beds
678 Square feet
2 Queen Beds, 2 Twin Beds and 1 Queen Sofa Bed
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/7a38e856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/ea404918_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/a913d58e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/625afd2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/08678a7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/3773be49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/51c51f1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/2ed04136_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/29000000/28880000/28873500/28873427/1b050512_z.jpg
Standard Apartment, Multiple Beds
398 Square feet
1 Queen Bed, 1 Twin Bed and 1 Queen Sofa Bed
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Concierge Service
Laundry Facilities
Free Wifi
Luggage Storage
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible path to elevator
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Front desk (limited hours)
 • Express check-out
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Offsite parking reservations required
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
 • Express check-in
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible path to elevator
Pets
 • Pets not allowed
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Front desk (limited hours)
 • Express check-out
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Offsite parking reservations required
More
 • Smoke-free property
 • Express check-in
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - Midnight
Check Out:11:00 AM