https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/15694ffe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/1fe283ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/977eb37a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/306eccbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/142524b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/26709352_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3ae1a027_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/12f8f142_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/cce01755_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9d7aa511_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7f7beaf1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d7c2f693_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9577dcd0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/af33d4c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/877b4abc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3778e5af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/25f68569_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/e91e1511_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/a72be23e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/e835db68_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/53aaf797_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/73a21596_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/727c82fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/39a737b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c9915242_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d248d4e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/76e983aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/41499c41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d77632b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6d27120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/50aacff6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/0535e259_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/b6f5eec7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/de18be7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7dd38352_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/19b62f6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/598d6ebf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7eea6e0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3d061e34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3e8f4a6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/fad15a52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/190118a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/28775db9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/a877175d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/db880ab2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6149a6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/29bf8caa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/a0b2f6f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/b8ad8359_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/a904f107_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c380da16_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/fd3b5759_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9156f48b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/0946c5b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9d0e470f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8e7c6331_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8fb56bfd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/dec72b6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/bdf0a919_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/929c79bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d257c55c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/ad02d8d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/76bdad67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/ddf14b78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/e69e5a8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/158814e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c802693c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c3d17d43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/1fabe472_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/fa99a7e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8d5606c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/959ac2d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/ce23b3fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/bb263cc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9444bfee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/f225a921_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/2670f54f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c748c1e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/4e96fca7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/98190cca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3adbc80f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/56e474d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/be849dd8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/2a6ed616_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6e95906_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/f308f74d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/470aa51a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/5ec406bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/1c9e870f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/106815e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3e93d912_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d58245c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8987f434_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/32ef1fb7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/918a53c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/e32178ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9b93c63f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/ae77751d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/712908f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/beb8c99f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/2e23fa9a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/35eac5ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d9f04ba0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8f3345ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/476f36af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/eea4a72f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d4cdedfd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c5732923_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8bd886a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/1f085dac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/1e5c6f87_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/aeb59a44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/0069f799_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/8939d372_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/bc75276c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9efebc07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/b7ff6487_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/642975c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/f9a31dfc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/5fe4a30a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/2e457d3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/450d3c82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/fe931e01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/4041bb97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/1f66bb34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/c6816fa9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/a12b9763_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/4d03b841_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/61e75183_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d2fa9649_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/ce28bdf3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/6f1922e2_z.jpg
View
Link copied!
Sandals Emerald Bay - All Inclusive Couples 
Only
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Hostel/BackpackerIf you’re watching the pennies and want to meet fellow travellers
Stay in one of 249 guestrooms featuring LED televisions. Rooms have private balconies or patios. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Private bathrooms with showers feature complimentary toiletries and hair dryers.Pamper yourself with onsite massages, body treatments, and facials. After practicing your swing on the golf course, you can dip into one of the 3 outdoor swimming pools. This property also features complimentary wireless Internet access, concierge services, and shopping on site.Located in Rokers Point, Sandals Emerald Bay - ALL INCLUSIVE Couples Only is by the ocean, a 1-minute drive from Emerald Bay Beach and 7 minutes from Moss Town Beach.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Shield between guests and staff in main contact areas 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Highlights
Elevator
Fitness Facilities
Airport & Train Transportation
Restaurant
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Spa
24 Hour Front Desk
Business Centre
Free Wifi
Golf Course
Parking
Luggage Storage
Golf Cart
Room Service
All Rooms
Covid booking guarantee
Book with us and if Covid-19 restrictions prevent you from travelling, we’ll rebook or refund you. T&C's apply.
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/12f8f142_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/142524b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/3ae1a027_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/727c82fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6d27120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/0535e259_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7eea6e0b_z.jpg
Luxury Suite, 1 Bedroom, Partial Ocean View (Beach House One Bedroom Butler Suite)
550 Square feet
1 King Bed
PartialView
Television
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Balcony or patio
Internet access
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/12f8f142_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/142524b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/727c82fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6d27120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/0535e259_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7eea6e0b_z.jpg
Luxury Suite, 1 Bedroom, Ocean View (Beach House One Bedroom Butler Suite)
550 Square feet
1 King Bed
OceanView
Television
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Balcony or patio
Internet access
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/26709352_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/142524b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/cce01755_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/9d7aa511_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6d27120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7dd38352_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7eea6e0b_z.jpg
Honeymoon Villa, 1 Bedroom, Ocean View (Beachfront Walkout Butler Villa Suite)
534 Square feet
1 King Bed
OceanView
Television
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Balcony or patio
Internet access
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d7c2f693_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/142524b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7f7beaf1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6d27120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/50aacff6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7eea6e0b_z.jpg
Club Suite, 1 Bedroom, Garden View (Beach House Club Level Junior Suite)
420 Square feet
1 King Bed
Beach/GardenView
Television
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Balcony or patio
Internet access
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d248d4e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/142524b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d7c2f693_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/d6d27120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/50aacff6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3010000/3002200/3002102/7eea6e0b_z.jpg
Luxury Room, 1 Bedroom, Garden View (Beach House Luxury Club Level Room)
420 Square feet
1 King Bed
Beach/GardenView
Television
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Balcony or patio
Internet access
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Fitness Facilities
Airport & Train Transportation
Restaurant
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Spa
24 Hour Front Desk
Business Centre
Free Wifi
Golf Course
Parking
Luggage Storage
Golf Cart
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
Business Facility
 • Business center
 • Meeting rooms
 • Number of outdoor pools - 3
 • Number of spa tubs - 1
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Restaurant
 • Free breakfast
 • Snack bar/deli
 • Breakfast service
 • Number of bars/lounges - 1
 • Couples/private dining
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Shopping on site
 • Poolside bar
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Spa treatment room(s)
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Billiards or pool table
 • Golf course on site
 • Tennis on site
 • Outdoor tennis courts - 6
 • Beach umbrellas
 • Beach cabanas (surcharge)
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Beach towels
 • Pro shop
 • Clubhouse
 • Golf clubs (equipment)
 • Optional golf privileges
Parking & Transfers
 • Free airport transportation
 • Marina on site
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Designated smoking areas
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Business Facility
 • Business center
 • Meeting rooms
 • Number of outdoor pools - 3
 • Number of spa tubs - 1
 • Conference center
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Shopping on site
 • Poolside bar
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Spa treatment room(s)
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Billiards or pool table
 • Golf course on site
 • Tennis on site
 • Outdoor tennis courts - 6
 • Beach umbrellas
 • Beach cabanas (surcharge)
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Beach towels
 • Pro shop
 • Clubhouse
 • Golf clubs (equipment)
 • Optional golf privileges
Food & Dining
 • Restaurant
 • Free breakfast
 • Snack bar/deli
 • Breakfast service
 • Number of bars/lounges - 1
 • Couples/private dining
Parking & Transfers
 • Free airport transportation
 • Marina on site
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
More
 • Garden
 • Designated smoking areas
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - Midnight
Check Out:11:00 AM