https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/884de455_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/18cfaaea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/56d37ff3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9d7c9bdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/106ba1b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f2cad3de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1904caec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d8238c2f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4ef5119a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ffcb074d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5215805a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/90f6fb0c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/11a4ab11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0f82713a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9d92e501_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/8fc043a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2361e0d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/7914eb24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b8f67b82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5f3a2af8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4fcc9ea5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/765e2ac3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/166b12cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/27b16c2c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/492efaf7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/bac391ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/dfa75d29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/169e6750_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0bf575ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/82b3d7b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/cf5ac439_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/643e87bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9e4c956e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8b09454_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/260ab42d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c13341c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5212c2a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b828d6ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/eadc85d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2aabb949_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1b14cc9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ace6e54a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b97f4801_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/91a0bb3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b742246_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c9508c6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9379546f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5935621b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/df0c3cdc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2759087c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/aa195fa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b4e0ec4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/20493595_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/fcf487ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2950e140_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/600e3535_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/eca9e2d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f2a2b408_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/426c7e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c9f43a6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1c1bbd8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/403af67a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ceb9450b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/af042300_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c88edf0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/13a36e74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/bbd54170_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/17dccb82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f42c4e60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/41c38c60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/e4991462_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/46bcfaf8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a408d30e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/61a3f704_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4d52df5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a9ae1598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/8b821f01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/08f39374_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/457489ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/09a20d53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2138bb8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/13a67ec1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2acb4e1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/3398a719_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1814c60e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/90438a76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f019bab1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/57acd1b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d3b1e750_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/18c8b5ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/40583263_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a36222f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4d2f66a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/da0d9538_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5e74f805_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/3944e6a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/572ab3fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8c41216_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ecdd7e81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/11e682f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1470fdb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2c8bb415_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ebf9c742_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/23f521b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f1b81c86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/99b56373_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f6e3bf32_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c0968d43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f30fc6e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4a0e8768_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/cf11985f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/7a3cf030_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f4dede7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/568b059e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/98c159fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/51f19d94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a27f359e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9686b213_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a791ab53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/06ac34d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/bb4d16e2_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8feff9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b552856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f3f6fcb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ba73c6f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c619cee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/550000e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4608948d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0d7764c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d49bcd04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/15dce6d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a24eed50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0840b378_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/535f45d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c014200f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/989025ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/7dca63d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5aa517c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c9bd48d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/e72e1945_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5cdc515c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/22420333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/7d7e56d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/e6c78990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/e67f9f13_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/764d2b79_z.jpg
View
Link copied!
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
GuesthouseAn authentic experience in a local neighbourhood
Make yourself at home in one of the 6 air-conditioned rooms featuring flat-screen televisions. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected. Bathrooms feature showers, complimentary toiletries, and hair dryers. Conveniences include safes and fans, and housekeeping is provided daily.Make use of convenient amenities, which include complimentary wireless Internet access and tour/ticket assistance.With a stay at Rich Hotel, you'll be centrally located in Kowloon, just a 5-minute walk from Victoria Harbour and 6 minutes by foot from 1881 Heritage.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Highlights
Elevator
24 Hour Front Desk
Free Wifi
Luggage Storage
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4a0e8768_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c0968d43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f30fc6e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/bb4d16e2_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8feff9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b552856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f3f6fcb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ba73c6f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c619cee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/550000e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4608948d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0d7764c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d49bcd04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/15dce6d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a24eed50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0840b378_z.jpg
Standard Single Room
75 Square feet
1 Twin Bed
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1814c60e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/56d37ff3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4ef5119a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5215805a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/90f6fb0c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/11a4ab11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0f82713a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2361e0d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b8f67b82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/765e2ac3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/bac391ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/dfa75d29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/169e6750_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c13341c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2aabb949_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1b14cc9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/91a0bb3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/df0c3cdc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2759087c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b4e0ec4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2950e140_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c9f43a6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/403af67a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ceb9450b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c88edf0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/41c38c60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/e4991462_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a9ae1598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/8b821f01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/457489ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2138bb8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/57acd1b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/da0d9538_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5e74f805_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8c41216_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ecdd7e81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/23f521b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/568b059e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/98c159fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a791ab53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8feff9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b552856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f3f6fcb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ba73c6f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c619cee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/550000e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4608948d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0d7764c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d49bcd04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/15dce6d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a24eed50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0840b378_z.jpg
Standard Double Room
97 Square feet
1 Double Bed
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a36222f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/8fc043a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/492efaf7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/cf5ac439_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/260ab42d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b828d6ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/eca9e2d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1c1bbd8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/bbd54170_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/17dccb82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/61a3f704_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/09a20d53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4d2f66a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/3944e6a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/11e682f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/cf11985f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/06ac34d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8feff9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b552856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f3f6fcb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ba73c6f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c619cee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/550000e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4608948d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0d7764c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d49bcd04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/15dce6d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a24eed50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0840b378_z.jpg
Standard Twin Room
108 Square feet
2 Twin Beds
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/20493595_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/18cfaaea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/82b3d7b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/aa195fa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/426c7e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a408d30e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/90438a76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/40583263_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/572ab3fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8feff9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b552856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f3f6fcb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ba73c6f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c619cee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/550000e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4608948d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0d7764c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d49bcd04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/15dce6d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a24eed50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0840b378_z.jpg
Standard Triple Room
118 Square feet
1 Twin Bed and 1 Double Bed
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/884de455_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9d7c9bdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/106ba1b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f2cad3de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1904caec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d8238c2f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ffcb074d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9d92e501_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/7914eb24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5f3a2af8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4fcc9ea5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/166b12cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/27b16c2c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0bf575ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/643e87bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9e4c956e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8b09454_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5212c2a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/eadc85d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ace6e54a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/b97f4801_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b742246_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/c9508c6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9379546f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/5935621b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/fcf487ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/600e3535_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f2a2b408_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/af042300_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/13a36e74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f42c4e60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/46bcfaf8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4d52df5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/08f39374_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/13a67ec1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2acb4e1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/3398a719_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f019bab1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d3b1e750_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/18c8b5ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/1470fdb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2c8bb415_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ebf9c742_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f1b81c86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/99b56373_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f6e3bf32_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/7a3cf030_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f4dede7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/51f19d94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a27f359e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9686b213_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f8feff9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/2b552856_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/f3f6fcb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/ba73c6f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/9c619cee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/550000e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/4608948d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0d7764c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/d49bcd04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/15dce6d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/a24eed50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/39000000/38900000/38897800/38897760/0840b378_z.jpg
Standard Quadruple Room
151 Square feet
2 Double Beds
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
24 Hour Front Desk
Free Wifi
Luggage Storage
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible registration desk
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • 24-hour front desk
 • Express check-out
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Kitchen Facilities
 • Shared microwave
 • Water dispenser
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Smoke-free property
 • Express check-in
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible registration desk
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • 24-hour front desk
 • Express check-out
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Kitchen Facilities
 • Shared microwave
 • Water dispenser
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Smoke-free property
 • Express check-in
China Guest House
Guesthouse
5/5 (3 Reviews)
The Location
Rich Hotel
E2, 11/F Block, Chungking Mansion, 36-44 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong SAR
J2 Guest House
Guesthouse
3.2/5 (13 Reviews)
With a stay at Rich Hotel, you'll be centrally located in Kowloon, just a 5-minute walk from Victoria Harbour and 6 minutes by foot from 1881 Heritage. This guesthouse is 1.8 mi (2.9 km) from Kowloon Bay and 6.5 mi (10.5 km) from Ocean Park.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - Midnight
Check Out:11:30 AM