https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c092917f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/90db50bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c5b73844_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bb85ed73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/43474790_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ddefd749_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/46fed954_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f5bfbd3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2cbdac3b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2f442e04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/67336abc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/04cfcd42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/36fc6382_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7c7e8601_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d689b8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e0ef5ee8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f28fd044_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d0b7abff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b7852613_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3f7ed793_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/56e10dbb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bf023b40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/191b1c45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/38b0e21d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/279d53b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1cce24b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0d6bfda9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bd356a21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/71b99842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/987d3560_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f96443de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/47e067d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7636b885_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b6de5c56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a4c22348_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d18421c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/52f83273_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f348dedb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b08d53ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a56dba6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2dcfe368_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0dd79854_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d824f180_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/23f310c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/179ea5f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/000e1cfc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/89f9ab5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/63cb3b99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4c2f7b80_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4debeeda_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1fbdd17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1ca22c5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/92b3b8c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c898a589_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ec9eeded_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c2a943c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/074e13c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a4d931cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3fc28874_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/57d979eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/6d1d5d17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/facb9925_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f4806606_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/cc02bcdd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/38bdfff0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b419a595_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ded120c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/93f3df91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c07518c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7ca1c76d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/58bde246_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/90c80648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2ba568c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bac866cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3ea63676_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/63884903_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/059c6e47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f17f318f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aa2b7185_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/af29d58d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/eab1c9d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4e909ddc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/20a0e936_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b6eecf59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/600ed989_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b8b6b0f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aaf44c35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ac39dda1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/375f3ffc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4ddea49e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f15cdb6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/30915a45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4367032e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2fcfcd7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7c80c1e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4bfffb11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d563ddce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4e35aaec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/75620504_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0a022771_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e71f6116_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/68084747_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/140777f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/808905ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/fe8ffad9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/8b804ac9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b9ed6d2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0760fd7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7915bfff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c5c7ead9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c6be1fab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/6ed2ef12_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f7de1c78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e36b3a45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/8779dbe8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e5ac9f8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e545379b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d282a203_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c07fa0b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a9e866d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/6014af73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f99804e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1257b658_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/202069c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/8367a9b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a7957d22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c6691963_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/20030616_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7885a0b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1d485cb1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/36547ea3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/85fc8910_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/40b3bc30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f08d7831_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c7f92365_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bbe47c70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/fe7f277f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/76e97d66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bfa98e85_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d36ed93b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/166090f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ffa314a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0deb9565_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4ec0bbe9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c7a12de0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bfd2061f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/28634a78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a450d0d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/9ca5cb74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/75fc7d41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2babf54c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4729b13d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0dc2803d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d7ba7b80_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d03c31b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e6a9216b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/af8ffccf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/9e269ef3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c6a6c746_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4aa7aa02_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/cea87c09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/5b400538_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/5c66f1b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4969aa91_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ce177005_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c92b39a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/be1bb841_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/00ab86f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a1a9786f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3a37ed79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1e29031e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/759ac2fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/59d3b4f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/754da42c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a64b40d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/347b6123_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/9247edae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c83e1395_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7bc1a98b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d59c5af0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/26985c19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7e9d96e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a0353810_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/6ccf03e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/5cd2ec9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/5a68d6b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e88e6ecc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/18010d01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/db32108d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/5eb1f03e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/062b63dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/49b4a7b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/eb8e0524_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/85624e8b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bdbce4b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7c741ade_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/655a0da7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3e4aae36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f3296670_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4ebe408f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/eb943f6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/28dfa558_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0ef095d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/86ebf566_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2cf9f00b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/05b506ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/6bd51cfe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3679a80b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4181270b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e1c10ac3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/89a9650d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/9fe357e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/5364f26f_z.jpg
View
Link copied!
Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-inclusive 
Resort
Carretera a Punta Sam SM6 MZA 2 Lot 7-8, 23028, Costa Mujeres, Mexico
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Hostel/BackpackerIf you’re watching the pennies and want to meet fellow travellers
Make yourself at home in one of the 648 air-conditioned rooms featuring minibars and flat-screen televisions. Your bed comes with down comforters and premium bedding. Rooms have private furnished balconies or patios. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Private bathrooms with showers feature rainfall showerheads and designer toiletries.Treat yourself with massages and facials. After dipping into one of the 4 outdoor swimming pools, you can spend some time at the private beach. Additional features at this property include complimentary wireless Internet access, concierge services, and gift shops/newsstands.Located in Costa Mujeres, Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort is within a 10-minute drive of Mujeres Beach and Playa Mujeres Golf Club.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Elevator
Fitness Facilities
Concierge Service
Health Club
Children's Pool
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Laundry Facilities
Swimming Pool
Private Beach
Free Wifi
Poolside Bar
Luggage Storage
Room Service
All Rooms
Covid booking guarantee
Book with us and if Covid-19 restrictions prevent you from travelling, we’ll rebook or refund you. T&C's apply.
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1cce24b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/67336abc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/36fc6382_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d689b8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e0ef5ee8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/279d53b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f96443de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/47e067d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7636b885_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b6de5c56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/179ea5f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/eab1c9d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4e909ddc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/375f3ffc_z.jpg
Star Class Producers Three Bedroom Suite
4187 Square feet
2 King Beds, 2 Queen Beds and 1 Double Sofa Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b7852613_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/67336abc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d689b8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3f7ed793_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/191b1c45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f96443de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d18421c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f348dedb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2dcfe368_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4c2f7b80_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1fbdd17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aa2b7185_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/20a0e936_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aaf44c35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/375f3ffc_z.jpg
Star Class Directors Suite Two Bedroom
1808 Square feet
1 King Bed, 2 Queen Beds and 1 Double Sofa Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/36fc6382_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/67336abc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d689b8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/e0ef5ee8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d0b7abff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/279d53b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1cce24b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/0d6bfda9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/71b99842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f96443de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/47e067d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/7636b885_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b6de5c56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/179ea5f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/000e1cfc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/bac866cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/63884903_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4e909ddc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/375f3ffc_z.jpg
Star Class Producers Two Bedroom Suite Swim Out
3606 Square feet
1 King Bed, 2 Queen Beds and 1 Double Sofa Bed
PoolView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f348dedb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/67336abc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d689b8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b7852613_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3f7ed793_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/191b1c45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/d18421c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/4c2f7b80_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/1fbdd17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aa2b7185_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/af29d58d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/20a0e936_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aaf44c35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/375f3ffc_z.jpg
Directors Suite Two Bedroom
1808 Square feet
2 Queen Beds, 1 King Bed and 1 Double Sofa Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/2d689b8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/04cfcd42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a56dba6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/ec9eeded_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/c2a943c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/074e13c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/a4d931cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/3fc28874_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/57d979eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/f17f318f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/aa2b7185_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/af29d58d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/b6eecf59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/37000000/36780000/36775000/36774901/375f3ffc_z.jpg
Star Class Entourage Suite
689 Square feet
1 King Bed and 1 Double Sofa Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Fitness Facilities
Concierge Service
Health Club
Children's Pool
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Laundry Facilities
Swimming Pool
Private Beach
Free Wifi
Poolside Bar
Luggage Storage
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible registration desk
Business Facility
 • Business center
 • Number of outdoor pools - 4
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Children's club (free)
Food & Dining
 • Free breakfast
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of swim-up bars - 1
 • Number of coffee shops/cafes - 1
Guest Service
 • Hair salon
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Grocery/convenience store
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Health club
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Swimming pool
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Pool sun loungers
 • Designer stores on site
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible registration desk
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Health club
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Swimming pool
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Pool sun loungers
 • Designer stores on site
Business Facility
 • Business center
 • Number of outdoor pools - 4
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Children's club (free)
Food & Dining
 • Free breakfast
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of swim-up bars - 1
 • Number of coffee shops/cafes - 1
Pets
 • Pets not allowed
Guest Service
 • Hair salon
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Grocery/convenience store
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - Midnight
Check Out:12:00 PM