https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8f50d86d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/b586ea4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/c85bbb02_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/b629f2bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/b8fdc595_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/035a0591_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/39ac0d89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/22368842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e56071e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/90e60e04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/5620ae18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6601fb11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/ac70fe92_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/62e25449_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2ca25cbc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/1e0061a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/69b5f57b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/49fb546a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/9331198a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2c32945f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/39b92962_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6dfe8f84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/712de9af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8001a7fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e9ea5f86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/114623ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8e944179_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6eb47dfd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/851bc55c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/55f71699_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e37f7c8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2d71db60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/c79c7db1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6da8173e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/d3fdba64_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/81427267_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/705de53c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/1514f478_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/66aaaa06_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/a9b18610_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/565106fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/fbe4b0ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7dda58ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7366d158_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/49145dd5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7d08cd71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/418251b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7aaa4fa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e2b1e5be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7892bd44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/446f06cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/93c1077f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/92d747ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/dd75b5d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/4f6312a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/b3947857_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/dcb3b3d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/a6749b29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2d6a5419_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e1c89552_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/fbb85f76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/377dda5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/64ff7630_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/5d5ae527_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/50df826a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/f5be5778_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/5aad8638_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/65da8148_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/06411e25_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/abd78c48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/a2fd5e0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/bf157dcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/4d18deca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/88dc16f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/75e1de7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/72534164_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/3f0f0ad6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/76cd7ad8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6eceb986_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/90511969_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/ab15bd5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/29f9166b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/62cb9842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/72f223b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/351a6357_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/cd1c28b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/18dc9870_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6a009cff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/0140b232_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/f627d452_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/ed6ffe3c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/319f4240_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/5c7b97d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/11777ed8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/af3847fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/ccec9736_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/f57f5888_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/58365154_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/d4f6f0fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/44655808_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7abe4137_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/31be4350_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8de72e2d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7829bd7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2a135186_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/821ecd2c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8721c5ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/721c2854_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/c1780f29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6ec5007e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2448a227_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/d5a80066_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/50677235_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2d940036_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/w5184h3412x0y44-b0d1f95f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/4e1404ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/1bb9c40c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/f48960d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/c339a3f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/53289db4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/0513862a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/34f2ad0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/fcb81c75_b.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

Overview
HotelCheck in and start exploring
Stay in one of 6 guestrooms featuring flat-screen televisions. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Bathrooms with showers are provided. Conveniences include day beds, and housekeeping is provided daily.Pamper yourself with onsite massages or take in the view from a garden. Additional amenities at this hotel include tour/ticket assistance and a picnic area.Located in Gulmarg, PINE VIEW RESORT - GULMARG is within a 5-minute drive of Gulmarg Gondola and St Mary's Church.
Highlights
Laundry Facilities
Business Centre
Parking
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/22368842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e56071e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/90e60e04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/5620ae18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6601fb11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/ac70fe92_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/62e25449_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2ca25cbc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/1e0061a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/69b5f57b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/49fb546a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/9331198a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2c32945f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/39b92962_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6dfe8f84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/712de9af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8001a7fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e9ea5f86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/114623ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/8e944179_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6eb47dfd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/851bc55c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/55f71699_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e37f7c8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2d71db60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/c79c7db1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/6da8173e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/d3fdba64_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/81427267_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/705de53c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/1514f478_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/66aaaa06_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/a9b18610_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/565106fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/fbe4b0ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7dda58ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7366d158_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/49145dd5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7d08cd71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/418251b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7aaa4fa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e2b1e5be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/7892bd44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/446f06cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/93c1077f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/92d747ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/dd75b5d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/4f6312a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/b3947857_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/dcb3b3d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/a6749b29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/2d6a5419_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/e1c89552_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/fbb85f76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/377dda5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/64ff7630_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/5d5ae527_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/50df826a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/32000000/31780000/31778900/31778810/f5be5778_z.jpg
Deluxe Double Room
1 Double Bed
Private bathroom
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Laundry Facilities
Business Centre
Parking
Room Service
Business Facility
 • Business center
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
Guest Service
 • Laundry facilities
 • Front desk (limited hours)
 • Tours/ticket assistance
Leisure Facilities
 • Picnic area
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Free self parking
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • Smoke-free property
Business Facility
 • Business center
Guest Service
 • Laundry facilities
 • Front desk (limited hours)
 • Tours/ticket assistance
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
Leisure Facilities
 • Picnic area
Pets
 • Pets not allowed
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Free self parking
More
 • Garden
 • Smoke-free property
Nedous Hotel
Hotel
1/5 (1 Reviews)
The Location
PINE VIEW RESORT - GULMARG
Main Town , Gulmarg, Main Town, Gulmarg, 193403, Gulmarg, India
OYO 6032 Hotel Marina
Hotel
Located in Gulmarg, PINE VIEW RESORT - GULMARG is within a 5-minute drive of Gulmarg Gondola and St Mary's Church. This ski hotel is 2.1 mi (3.3 km) from Gulmarg Golf Club and 28 mi (45.1 km) from Mt. Apharwat.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 12:30 PM - Midnight
Check Out:11:30 AM