https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/02feff2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/be95f192_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2115254f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/96060956_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/beed5e28_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/502d863c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/57b6eb69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/44a62228_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b3b6ee1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/823d3243_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/556c281e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/25962b2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e8b39ad7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b33217f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/adb86797_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/8d6a7fa1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/781a29a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/238d1615_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0139ca94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/be130b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/5478150c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/37145702_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/18ad56e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/616e7827_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7f6657d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7dfa4de3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c88083e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e3293245_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ee383b6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2e4b8e87_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/3adc41e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6ffaa3fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/40afb611_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/50cfa878_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/94781dbb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/77ea9f37_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/360e627f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/705cce55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7ddb79f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/41254736_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/43dfb571_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1657f8a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ed3aa39b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d2c0f3d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2dee789b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/9f3dd658_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7dfe2aa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/9bb8e5e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b23d46e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/a3ac38b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/f68cf370_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/95786356_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6c76a846_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6986c0ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e3f692ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b4891b63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2fa52085_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b62d2159_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/fddc8d66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/9fb24d0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/42671ead_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7e2b53df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/9daa4f3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/3f6bcdd5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/02f83e85_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/5056e02d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/182ae424_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/61eceec9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/75595d84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4d199be4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/fbe93803_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/a57fbfe1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/23da58f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/f27bdc81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/34c4159e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4368fbe4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/cc2e78ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/96e12713_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1c0313c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4467627b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7a44ba95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0c541a51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/da46e6e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/86e252a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/120658f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/45e5f1a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6fc33ff4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ca5fd7fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/592f2be4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7d48cdbc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/08ae0991_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ae27f94b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d68aa1c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ba0f255a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0c2d9074_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/053ad51c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/f20116dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c5d30d30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ea310598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/89a9372d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c551bec7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/3f1b1546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/8c82f2b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/a95719ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/680ac6bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/911ad252_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1ce45ff6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/cbdd5f38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d98b300f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/52e3db86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7fc71070_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/133560cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d9187596_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2d59e373_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/8e82744f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/05680dc4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7559674c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1ce5bf37_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/861da7c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/986d9283_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c0d5f4c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/a866973e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ea710ac0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0a337f66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/08710843_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e62d5ed0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/eff4b0c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/8b5cdecd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/173f110b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/40e8f371_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c2da0907_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d6763d89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c54c0592_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/357a3f1b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1cfd23b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/13b5128e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/491ec38e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/5beb061b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6dc20ad3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4ee077ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/37713f01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b50a9d89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d62df2bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d9400caa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/370de055_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/57c8fe73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/f9c77f22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/50bc03e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/aa4d93ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ed259cb3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/dbc20475_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/42c91549_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/8ae9889e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/575600ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/095aed29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e43dffd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6894613b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c02c3eae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/a235382f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0fedb228_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/aaef8b6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/3128a172_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7c32398b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d5a0cf31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/be64996d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/5a5a95c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/da83f257_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d86469bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/fe25c9ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0a7277bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/fe3f0353_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/876be3b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/5f9b5adf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/83d0fe59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7fe1dbf6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ca237c76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/50cf32d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b9a8e234_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b69e4c94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/466ac261_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/54c32a80_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/bb98cb0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/dea136a1_z.jpg
View
Link copied!
Les Lofts St-pierre - By Les Lofts 
Vieux-quebec
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Apartment & CondoExtra space, kitchen facilities – make yourself at home
16 Bedrooms
Make yourself at home in one of the 16 air-conditioned rooms featuring kitchens with full-sized refrigerators/freezers and ovens. Flat-screen televisions with cable programming provide entertainment, while complimentary wireless Internet access keeps you connected. Conveniences include microwaves and coffee/tea makers.This smoke-free apartment offers offsite parking.A stay at Les Lofts St-Pierre - By Les Lofts Vieux-Quebec places you in the heart of Quebec, steps from Old Port Quebec City and Quebec Cruise Terminal.
Covid Safety
Property uses a professional cleaning service 
Property is cleaned with disinfectant 
Highlights
Elevator
Free Wifi
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2d59e373_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7ddb79f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/41254736_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/34c4159e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4368fbe4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d9187596_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/173f110b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e43dffd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/fe3f0353_z.jpg
Loft, 2 Bedrooms (SP 101)
686 Square feet
2 Queen Beds
Air conditioning
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/25962b2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/b3b6ee1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/823d3243_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/556c281e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/ed3aa39b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/75595d84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0c541a51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/da46e6e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/86e252a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d98b300f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/52e3db86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/133560cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/13b5128e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0a7277bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/876be3b7_z.jpg
Apartment, 3 Bedrooms (SP 109)
1356 Square feet
2 Queen Beds, 1 Twin Bunk Bed and 1 Twin Sofa Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/592f2be4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/0139ca94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/be130b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/6c76a846_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7d48cdbc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4ee077ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/37713f01_z.jpg
Apartment, 2 Bedrooms (SP 107)
848 Square feet
2 Queen Beds
Air conditioning
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/05680dc4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/be95f192_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/2115254f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/705cce55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7dfe2aa7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/4d199be4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/8e82744f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/7559674c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1ce5bf37_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/40e8f371_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c2da0907_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/aaef8b6e_z.jpg
Apartment, 2 Bedrooms (SP 105)
848 Square feet
2 Queen Beds
Air conditioning
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/986d9283_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/96060956_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/beed5e28_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1657f8a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/42671ead_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/cc2e78ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/96e12713_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/1c0313c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/861da7c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/08710843_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/e62d5ed0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/d6763d89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/c54c0592_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/20000000/19740000/19732300/19732297/3128a172_z.jpg
Apartment, 1 Bedroom (SP 103)
780 Square feet
1 Queen Bed and 1 Twin Bunk Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
Amenities & Facilities
Elevator
Free Wifi
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible – no
 • Well-lit path to entrance
Connectivity
 • Free WiFi
Parking & Transfers
 • Offsite parking reservations required
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
 • Distance from property (ft) - 656
 • Distance from property (meters) - 200
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible – no
 • Well-lit path to entrance
Connectivity
 • Free WiFi
Parking & Transfers
 • Offsite parking reservations required
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
 • Distance from property (ft) - 656
 • Distance from property (meters) - 200
Brand New Condo Hotel- Immense Terrasse
Apartment & Condo
4.7/5 (3 Reviews)
The Location
Les Lofts St-Pierre - By Les Lofts Vieux-Quebec
116 rue St-Pierre, G1K 4A7, Quebec, Canada
Les Lofts Notre-Dame - By Les Lofts Vieux-Quebec
Apartment & Condo
4.8/5 (61 Reviews)
Les Lofts Sous le Fort - Par Les Lofts
Apartment & Condo
A stay at Les Lofts St-Pierre - By Les Lofts Vieux-Quebec places you in the heart of Quebec, steps from Old Port Quebec City and Quebec Cruise Terminal. This 4-star apartment is 0.1 mi (0.1 km) from Museum of Civilization and 0.2 mi (0.3 km) from Naval Museum of Quebec.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 4:00 PM -
Check Out:11:00 AM