https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1b20851b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/2452008a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1a27b159_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b13353cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5d963c23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c6d2e6aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c6873b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/55ea875d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5e92d1fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/809a8e8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/52393ce0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/f110b9f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6ebdb10b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/e8228e14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/02d66145_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/954b3dc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/071bcac4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/bd9f397d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5abe6612_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/4c233f42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b9e847ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/634a5934_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/fac57156_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/d1f7bc38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/54098383_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/22741ad8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/80bd90e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/972f4cc6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/643b3231_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/7d327d6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/ab103c93_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b836e35b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/ae021cbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5734d822_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/9febca4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cdbc8887_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/43b3d040_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/060277ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/684397c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/32380953_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5a2e29d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/dab4398e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/443e0da9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1018e7e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/9f20d36f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/56258550_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/2af1df6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c2a69c4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/e353db0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5fca2eca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/4bc7ff3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b95e6e39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/76d9071e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/0a07d306_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/3b356ff9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cda5545f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/69c79aaf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cf6c15f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/85175e38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/268772e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/dde5bece_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6b0869c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/45ac4120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6bf97c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/a9ae9e43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/59fe441a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c9ae1a01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/de8caae5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/195dfb94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c255bfc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/188d296a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6fe34620_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/2fa6b5e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/e2d52806_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/88a151dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/566b3b72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/168861ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8cf95f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cd088b6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6176ba49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/00fbb89f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/44c9cd2d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/2201e2d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/7db1dc78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/701af7ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/256cb766_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/9ec1fce1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/2ddf863b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/878e38a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/ef2f20fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c42dc038_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b5a324e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cd9b40a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1470e9e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/a5ffdfc1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/a99a4284_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cd7ca3a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/757e4eeb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/01bbe410_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/abe8f7d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1ae5e139_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/aa27ed3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1372411a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/26fd98fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/83429009_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/e5eec2cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/bd4717f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/17f7fb9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/82f51cc6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/f6ddb446_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5894c538_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b130f7d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/bc3eec1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/30c3cf31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8fd347a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/fb4cd0be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/82bd274e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/f2a6e5d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/396d565d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5b21cf45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/be7d9d2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/a15d0674_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/2fd8fe0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/fc18a295_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/27af23b3_z.jpg
View
Link copied!
Les Lofts Charest - By Les Lofts 
Vieux-quebec
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Apartment & CondoExtra space, kitchen facilities – make yourself at home
11 Bedrooms
Make yourself at home in one of the 11 air-conditioned rooms featuring kitchens with refrigerators and ovens. Flat-screen televisions with cable programming provide entertainment, while complimentary wireless Internet access keeps you connected. Conveniences include microwaves and coffee/tea makers.With a stay at Les Lofts Charest - By Les Lofts Vieux-Quebec, you'll be centrally located in Quebec, just a 4-minute walk from Church of St.
Covid Safety
Property uses a professional cleaning service 
Property is cleaned with disinfectant 
Highlights
Elevator
Laundry Facilities
Multilingual Staff
Free Wifi
Luggage Storage
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/dde5bece_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5d963c23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c6d2e6aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/ab103c93_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b836e35b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/ae021cbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/268772e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6b0869c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/7db1dc78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/701af7ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/a99a4284_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cd7ca3a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/757e4eeb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/01bbe410_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8fd347a_z.jpg
Apartment, 2 Bedrooms, Half-Basement (LC104)
743 Square feet
2 Queen Beds
Air conditioning
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/de8caae5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5e92d1fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/809a8e8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/43b3d040_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/060277ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/59fe441a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c9ae1a01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/195dfb94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c255bfc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1372411a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/26fd98fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8fd347a_z.jpg
Loft, 1 Queen Bed with Sofa bed, Half-Basement (LC103)
555 Square feet
1 Queen Bed and 1 Double Sofa Bed
Air conditioning
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5abe6612_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/4c233f42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b95e6e39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/76d9071e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/0a07d306_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/ef2f20fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c42dc038_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/f6ddb446_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5894c538_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8fd347a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/f2a6e5d9_z.jpg
Loft, 1 Queen Bed and Sofa Bed, Half-Basement (LC102)
523 Square feet
1 Queen Bed and 1 Double Sofa Bed
Air conditioning
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/55ea875d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/c6873b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5734d822_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/9febca4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cdbc8887_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/45ac4120_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6bf97c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/a9ae9e43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/abe8f7d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/1ae5e139_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/aa27ed3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8fd347a_z.jpg
Loft, 1 Queen Bed, Half-Basement (LC101)
549 Square feet
1 Queen Bed
Air conditioning
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/52393ce0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/22741ad8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/80bd90e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/684397c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/32380953_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/5a2e29d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/188d296a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/6fe34620_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/cd9b40a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/83429009_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/e5eec2cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/bd4717f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24110000/24100600/24100514/b8fd347a_z.jpg
Apartment, 1 Bedroom with Bunk Beds (LC208)
546 Square feet
1 Queen Bed and 1 Twin Bunk Bed
Air conditioning
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
Amenities & Facilities
Elevator
Laundry Facilities
Multilingual Staff
Free Wifi
Luggage Storage
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible – no
 • Well-lit path to entrance
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • Luggage storage
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible – no
 • Well-lit path to entrance
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • Luggage storage
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
Les Lofts St-Vallier - By Les Lofts Vieux-Quebec
Apartment & Condo
4.6/5 (75 Reviews)
The Location
Les Lofts Charest - By Les Lofts Vieux-Quebec
363 Boulevard Charest E, G1K3H3, Quebec, Canada
Les Lofts St-Pierre - By Les Lofts Vieux-Quebec
Apartment & Condo
4.7/5 (312 Reviews)
Les Lofts Sous le Fort - Par Les Lofts
Apartment & Condo
With a stay at Les Lofts Charest - By Les Lofts Vieux-Quebec, you'll be centrally located in Quebec, just a 4-minute walk from Church of St. Roch and 12 minutes by foot from Le Capitole. This 4-star apartment is 0.7 mi (1.1 km) from Artillery Park and 0.7 mi (1.2 km) from Palais Montcalm.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 4:00 PM - 11:00 PM
Check Out:11:00 AM