https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7b306bcd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/eb18e98b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/ffe98dfc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/96ba6e56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d30d3295_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0a7005ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a4131af8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a3a8e2ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7a829ba2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6629e15b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e57a5c7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/91e3748d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/94c3b5bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/8b8939a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f5ae3f51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/79ad60d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/de6c6062_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/8930035a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/cc9d3e30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2aa6790b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0c913cf0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/cada67bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1453a3c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/789bd126_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3ff2c930_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/510aebfa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e5c06461_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a5192782_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/61afb37b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b147d9a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/9de06402_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c3f79323_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f5470b14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fbb23d1f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/eab3a6d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/61137996_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c545ddf0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f33f42d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0a245fb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6334e098_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b13f07cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/05e8ac8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1e9d8489_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/399a870d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d41c0d36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a71e9741_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/330eb73a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e382c17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/11d56d2c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1c45638b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1e977151_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5cfaff89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/4e06912f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7e0c4922_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/dfbac501_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/642d6606_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/aff15b02_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a4e83f7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2e8584f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3bb58f9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/41762f95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7ec469c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/8aa31374_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0244577c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7faee033_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1e0c2530_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3251f020_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/27d2783a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5de2aacf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/95b97162_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e6d451e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/dffb711c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/efbdc659_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/94df1002_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/28d572b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0c083c9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5ad052be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f0650074_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/da2f35ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f91af5e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1ea1016c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3b9d0d61_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/da0e10f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/25d0cd44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/27901431_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e3bec204_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/91ca124b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/dd3311ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/42a20519_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d0cb0a70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/29a1a8dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/bfc4735e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c7f8bd4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2b7a8199_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2b002577_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/ec5d6e21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/536ab8a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e388a40f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fc341f6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e3ba3423_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fc057dbb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1b8e65a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/9d477d0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3981deac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/555a7f20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6d83a912_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/287f50a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/635bd727_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/19da03ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/78e6e42e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7830614b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/4df34ad7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/bb999599_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/42f7b429_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f6a081f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/209dacc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/042cf3f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c1b6c482_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2e8ef4b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/852a4136_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/ef179cef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fbf31722_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5be33eef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/1a664f65_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7e60209f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/982ef366_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0f2d0037_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b464cdae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f1750d44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0181bafd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e8b5824f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/dc4e3986_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f74a9392_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/bc95f83f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6bc3b9c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fc75cc9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c8910a38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/571662b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b2ecc2d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/705c6ab5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/bee30b5e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0d950e96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/736e3343_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d657b2cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/cca4de23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/bdf3c4c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e203cb40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/cba049ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/498a6df2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/413ea2ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c3137646_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/550fa97e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/9ad8e3c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2af61c96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f2146156_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/ca531926_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3f7ab407_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/582e058b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5936a910_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/99da5d9a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/42bd0bb7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/4daa31b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/296979b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d92b7ce3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/11e405c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/28dfb3ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/af061e07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5d353207_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/45c14dc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5905e442_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e0faa157_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/906c55a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b90ab1da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/270e2f16_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f1be4599_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e30011ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e1c95e33_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/283429e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b4103a64_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/915e82fa_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 30 air-conditioned rooms featuring minibars. Your bed comes with down comforters and Egyptian cotton sheets. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and digital programming is available for your entertainment. Bathrooms have jetted bathtubs and rainfall showerheads.Relax and unwind with massages, body treatments, and facials. After a day at the private beach, you can enjoy other recreational amenities including a seasonal outdoor pool and bicycles to rent. Additional amenities at this Mediterranean hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge). Getting to the surf and sand is a breeze with the complimentary beach shuttle.With a stay at Le Calette N.5 in Cefalù, you'll be near the bay, just steps from Caldura Beach and a 1-minute drive from Rocca of Cefalu.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Bar/Lounge
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Spa
24 Hour Front Desk
Swimming Pool
Free Wifi
Business Centre
Parking
Luggage Storage
Free Shuttles
Babysitting/Childcare
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d41c0d36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/510aebfa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/c3f79323_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f5470b14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0a245fb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/4e06912f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/642d6606_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5de2aacf_z.jpg
Deluxe Room
323 Square feet
1 Queen Bed
PoolView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Jetted bathtub
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/0a7005ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e5c06461_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/2e8584f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e30011ee_z.jpg
Room (Prestige)
291 Square feet
1 Queen Bed
SeaView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Jetted bathtub
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d30d3295_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6629e15b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e57a5c7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/91e3748d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/94c3b5bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/8b8939a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f5ae3f51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fbb23d1f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6334e098_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/05e8ac8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e382c17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a4e83f7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3bb58f9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/41762f95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7ec469c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/dffb711c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f1be4599_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e1c95e33_z.jpg
Suite
388 Square feet
1 Queen Bed
SeaView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Jetted bathtub
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/d30d3295_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6629e15b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e57a5c7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/91e3748d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/94c3b5bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/8b8939a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f5ae3f51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/fbb23d1f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/6334e098_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/05e8ac8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e382c17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a4e83f7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3bb58f9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/41762f95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7ec469c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/dffb711c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/f1be4599_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/e1c95e33_z.jpg
Suite (Suite)
430 Square feet
1 Queen Bed
SeaView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Jetted bathtub
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/7a829ba2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a4131af8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/a3a8e2ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3ff2c930_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/b13f07cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/5cfaff89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/aff15b02_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/15000000/14740000/14732600/14732530/3251f020_z.jpg
Classic Room
194 Square feet
1 Queen Bed
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Jetted bathtub
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Spa
24 Hour Front Desk
Swimming Pool
Free Wifi
Business Centre
Parking
Luggage Storage
Free Shuttles
Babysitting/Childcare
Room Service
Accessibility
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • No elevators
Business Facility
 • Conference space
 • 24-hour business center
 • Conference space size (feet) - 1292
 • Conference space size (meters) - 120
 • One meeting room
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Free breakfast
 • Number of restaurants - 2
 • Snack bar/deli
 • Beach bar
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Free reception
 • Bicycle rentals on site
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Poolside bar
 • Spa services on site
 • Free use of nearby fitness center
 • Swimming pool
 • Outdoor seasonal pool
 • Pool umbrellas
 • Beach umbrellas
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Private beach nearby
 • Private winery tours
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Marina on site
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Rooftop terrace
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
Accessibility
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Free reception
 • Bicycle rentals on site
 • Luggage storage
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Business Facility
 • Conference space
 • 24-hour business center
 • Conference space size (feet) - 1292
 • Conference space size (meters) - 120
 • One meeting room
 • Computer station
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Leisure Facilities
 • Poolside bar
 • Spa services on site
 • Free use of nearby fitness center
 • Swimming pool
 • Outdoor seasonal pool
 • Pool umbrellas
 • Beach umbrellas
 • Beach sun loungers
 • Pool sun loungers
 • Private beach nearby
 • Private winery tours
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Free breakfast
 • Number of restaurants - 2
 • Snack bar/deli
 • Beach bar
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Marina on site
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Rooftop terrace
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
Mediterraneo
Hotel
4.1/5 (117 Reviews)
The Location
Le Calette N.5
Via Vincenzo Cavallaro, 12, 90015, Cefalù, Italy
La Plumeria Hotel
Hotel
4.5/5 (185 Reviews)
Vallegrande Nature Resorts
Hotel
4/5 (15 Reviews)
With a stay at Le Calette N.5 in Cefalù, you'll be near the bay, just steps from Caldura Beach and a 1-minute drive from Rocca of Cefalu. This 5-star hotel is 1.4 mi (2.2 km) from Cefalu Beach and 1.7 mi (2.7 km) from Church of Purgatory.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - Midnight
Check Out:11:00 AM