https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9341407a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6a702776_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7f1ec7d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/75f156b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9c8022bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/8f5faa2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6b3daaad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/15571bf6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/cabd7d4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7a9abe41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/770900ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/f935f5e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/67761b3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/f723ace1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6428aaa6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/3afbbe72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/23b6408c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5d5b2946_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/46532800_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0c911ea0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6dd5f706_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/8da3b17a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0929f61d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5e22227b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/476939f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ebed27d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/41363d8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/27f0ca9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/236b80c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5451e827_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a5d079f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/c6c9cc5e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b586ee25_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/81ab3645_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7e6200e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/462d7ec6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/2ff48a03_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9a312a88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b66d5d5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0fff7ad1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/2186a73f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/24bca1a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/c5b2a184_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5740c523_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/d94513fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e10d41c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6cfccbcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/bce3b51d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/3087ec3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/d694f78b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a16832d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/cb4a1f96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/f819ff4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b9403130_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/eeb40cef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0712db4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a9717a2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/644e1000_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/21627b71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/165ba263_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/53ac7a52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/05dd1032_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/dc0477c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/49f8df15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a004e367_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e554e159_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5b41b05d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9bd51ea6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ab0c5f67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a1eba0a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6e26fe96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/1829e07a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ad2472c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9281cd0c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5c93afa9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/42218595_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/41b515cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/c481bad4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/4a913562_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9764c060_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/910533f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ed59067e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ef0a61c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/87f1b1e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/00d98beb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9576afa1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/573dcfe4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/cea8e5b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/2c1b266b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/78a1bab6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ab5da3d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0f8eab40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/1eb88c0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/d6460767_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/eb25a01d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/be09dede_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/8ed0f0b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/99fe3e36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e5d4368b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a030068f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e1ca97be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e07df438_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7deaa922_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ac5f15a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/1a54db15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/4536697b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/908d7121_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/286287d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/965edd53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/af9d2ce3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/fcb57c79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/2fb93829_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b51050f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e13403af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/ff969c7f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5678eb41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/18b4ed15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/be151acf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6b963204_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5df663a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e4469a9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/56837225_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/71636659_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/621c0842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a0f86fd5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/33530e69_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/13074dda_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/6acc25c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/cd74c370_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b4aa46fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b0dbd110_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e724fba2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a3a00457_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/3bddd0a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/aad5ccc4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a527d3eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0a6d825a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a03b7b4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/fe6486dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/165db4c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/3fc372bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9d6c7ecd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/1478f506_z.jpg
Link copied!
we love
Kilombo Villas & 
Spa
Rua das Tartarugas s/n Sibauma, 59178-000, Tibau do Sul, Brazil
4.7/5 (36 Reviews)
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
ResortRelaxation and recreation – it’s all here under one roof
Make yourself at home in one of the 8 individually decorated guestrooms, featuring minibars and espresso makers. Your Select Comfort bed comes with Egyptian cotton sheets. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected. Bathrooms have complimentary toiletries and hair dryers.Relax and unwind with massages and body treatments. After a day at the private beach, you can enjoy other recreational amenities, which include an outdoor pool. This resort also features complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge).Located in Tibau do Sul, Kilombo Villas & Spa is by the ocean, a 1-minute drive from Sibauma Beach and 7 minutes from Barra de Cunhau.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Social distancing measures are in place 
Highlights
Bar/Lounge
Restaurant
Swimming Pool
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Private Beach
Free Wifi
Parking
Babysitting/Childcare
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b586ee25_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7f1ec7d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5d5b2946_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0fff7ad1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/24bca1a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/0712db4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/644e1000_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/21627b71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a1eba0a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a03b7b4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/fe6486dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/165db4c3_z.jpg
Villa (das Rosas)
1494 Square feet
1 King Bed
SeaView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Jetted bathtub
Free WiFi
Private spa tub
Private spa tub (outdoor)
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/cabd7d4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/41363d8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/c5b2a184_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/bce3b51d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/d694f78b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a004e367_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/e554e159_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9764c060_z.jpg
Villa (Desideria)
1708 Square feet
1 King Bed
SeaView
Air conditioning
Private bathroom
Jetted bathtub
Free WiFi
Private spa tub
Private spa tub (outdoor)
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a16832d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/8f5faa2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/27f0ca9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/236b80c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5451e827_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a5d079f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7e6200e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/1829e07a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/3fc372bd_z.jpg
Deluxe House, 2 Bedrooms (Villa Jacu)
2475 Square feet
1 King Bed and 1 Double Bed
SeaView
Air conditioning
Television
Jetted bathtub
Free WiFi
Private spa tub
Private spa tub (outdoor)
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a16832d0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/8f5faa2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/27f0ca9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/236b80c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/5451e827_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/a5d079f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7e6200e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/1829e07a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/3fc372bd_z.jpg
Deluxe House (Villa Jacu)
1 King Bed and 1 Double Bed
SeaView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Jetted bathtub
Balcony
Free WiFi
Private spa tub
Private spa tub (indoor)
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/7a9abe41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/75f156b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/2ff48a03_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9a312a88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/b66d5d5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/eeb40cef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/53ac7a52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/4000000/3280000/3272700/3272642/9bd51ea6_z.jpg
Suite (Villa Zumbi Master)
2171 Square feet
1 King Bed
SeaView
Air conditioning
Private bathroom
Jetted bathtub
Free WiFi
Private spa tub
Private spa tub (outdoor)
Show All
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Restaurant
Swimming Pool
Concierge Service
Laundry Facilities
Poolside Bar
Private Beach
Free Wifi
Parking
Babysitting/Childcare
Room Service
Accessibility
 • Handrails in stairways
 • Wheelchair accessible – no
 • Upper floors accessible by stairs only
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Free breakfast
Guest Service
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Television in common areas
 • Tours/ticket assistance
Kitchen Facilities
 • Water dispenser
Leisure Facilities
 • Outdoor pool
 • Hiking/biking trails nearby
 • Poolside bar
 • Swimming pool
 • Pool umbrellas
 • Pool sun loungers
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Express check-in
 • Terrace
Parking & Transfers
 • Parking (limited spaces)
 • Free valet parking
 • Covered parking
 • Secured parking
Pets
 • Pets not allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
Accessibility
 • Handrails in stairways
 • Wheelchair accessible – no
 • Upper floors accessible by stairs only
 • No elevators
Guest Service
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Television in common areas
 • Tours/ticket assistance
Pets
 • Pets not allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Free breakfast
Kitchen Facilities
 • Water dispenser
Parking & Transfers
 • Parking (limited spaces)
 • Free valet parking
 • Covered parking
 • Secured parking
Leisure Facilities
 • Outdoor pool
 • Hiking/biking trails nearby
 • Poolside bar
 • Swimming pool
 • Pool umbrellas
 • Pool sun loungers
More
 • Garden
 • On private beach
 • Smoke-free property
 • Express check-in
 • Terrace
The Location
Kilombo Villas & Spa
Rua das Tartarugas s/n Sibauma, 59178-000, Tibau do Sul, Brazil
Hotel Casablanca
Hotel
4.1/5 (33 Reviews)
Located in Tibau do Sul, Kilombo Villas & Spa is by the ocean, a 1-minute drive from Sibauma Beach and 7 minutes from Barra de Cunhau. This 5-star resort is 2.7 mi (4.3 km) from Love Beach and 3.5 mi (5.6 km) from Pipa Beach.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM -
Check Out:12:00 PM