https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/fb2ea2de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6281422f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f46733b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/d128eee3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/99548025_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c58ccdc3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e23e2618_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/df3d842f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0560c5b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6f3a0f7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/02c14972_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c0a964ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0ebb7181_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/89a5365d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/61387aef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/61430e59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/873c0f66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/fcb066cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/12c8e173_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/1d27de89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3b8c4e0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/03242ad1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/60216c83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/7fc6567b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6ff87829_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/281e6cca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4fccadf6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e31b0ce7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/cc3efdc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/5054f4b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f965036f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f00b1ac0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ebe1bcaa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/97c14dad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4c0cff40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/dfbd56f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ad387e30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0d3498fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/5289d8fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ba06ef58_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/044ca3ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/67a49f01_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9f8442a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ee8c4bc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/73193385_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/66db79d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c3375ee2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c3713f17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6871da9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/98570d4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/749eadd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/28ff1418_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/1acb1707_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/97670f36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/37460086_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/be4b2b0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4c11521e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b8e45867_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6249c919_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/96b30a8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9c5d9de1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c6d98636_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2d26724f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/d4090e54_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/431e3b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c7e27655_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ae2e8e62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6c1e3fc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ef63bda9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/121bd8d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f5f80e08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/afbdc53e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0b31e8db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/29399368_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e2d59bb4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2e81f230_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/03214807_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/26ee6181_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/a3aade18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c35e983d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/bdab23fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b54b5033_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/597b11a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/92d5426f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c2c5de35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/80b9a63e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2235abc7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/cd9e2b29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4937b034_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/322d7433_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e58996af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/a7c9c64c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/297e085e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9d3a7672_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f247479d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/751bbee4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/bd0c38a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/25600a72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ed249761_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9e428836_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f5cab4d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/8e913fe9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b01010b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/bfa57209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3e6a0b08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/adfd38c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f6f4f47d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e319c47a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/291953e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2ab6201a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/05b4d321_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/7d9205ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e91cb0a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0abc4400_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/83ad4a42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/842af91d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3b20899c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/30b54082_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/83f7871c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b97f72af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/52fbf616_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c50b28fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/57c45f67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/a4d49a75_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/87f0d574_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/faa6aaab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9b4ffa07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3cefa9fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/102bbaf2_z.jpg
View
Link copied!
Huerto Del Conde-plaza De La 
Merced
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Apartment & CondoExtra space, kitchen facilities – make yourself at home
5 Bedrooms
Make yourself at home in one of the 5 air-conditioned rooms featuring kitchens with full-sized refrigerators/freezers and ovens. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and flat-screen televisions are provided for your entertainment. Conveniences include microwaves and coffee/tea makers, and you can also request cribs/infant beds (surcharge).With a stay at Huerto del Conde-Plaza de la Merced in Málaga (Málaga Centro), you'll be steps from Picasso's Birthplace and 3 minutes by foot from Teatro Cervantes de Malaga.
Covid Safety
Property uses a professional cleaning service 
Property is cleaned with disinfectant 
Property follows regional sanitization guidelines Safe Tourism Certified (Spain) 
Property confirms they are implementing enhanced cleaning measures 
Highlights
Free Wifi
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/fb2ea2de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6281422f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f46733b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/d128eee3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/99548025_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c58ccdc3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e23e2618_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/df3d842f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0560c5b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6f3a0f7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/67a49f01_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9f8442a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ee8c4bc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/73193385_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/66db79d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9c5d9de1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c6d98636_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f5cab4d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/8e913fe9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b01010b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/bfa57209_z.jpg
Studio (Puerta 1)
269 Square feet
1 Double Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/d4090e54_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/02c14972_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c0a964ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0ebb7181_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/89a5365d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/61387aef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/61430e59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/873c0f66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/fcb066cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ba06ef58_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/67a49f01_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c3375ee2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c3713f17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6871da9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/98570d4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/96b30a8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2d26724f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/431e3b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c7e27655_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ae2e8e62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6c1e3fc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/bd0c38a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3e6a0b08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/adfd38c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f6f4f47d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e319c47a_z.jpg
Apartment, 2 Bedrooms (Puerta 2)
646 Square feet
1 Double Bed, 1 Twin Bed and 1 Double Sofa Bed
CityView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f5f80e08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/12c8e173_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/1d27de89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3b8c4e0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/03242ad1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/60216c83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/7fc6567b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6ff87829_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/044ca3ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/67a49f01_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/749eadd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/28ff1418_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/1acb1707_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ef63bda9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/121bd8d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/afbdc53e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0b31e8db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/29399368_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e2d59bb4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2e81f230_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/25600a72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/291953e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2ab6201a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/05b4d321_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/7d9205ec_z.jpg
Apartment, 2 Bedrooms (Puerta 3)
431 Square feet
1 Double Bed, 2 Twin Beds and 1 Double Sofa Bed
CityView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/a3aade18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/281e6cca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4fccadf6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e31b0ce7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/cc3efdc0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/5054f4b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f965036f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f00b1ac0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ebe1bcaa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/97c14dad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4c0cff40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/67a49f01_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/97670f36_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/37460086_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/be4b2b0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4c11521e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/03214807_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/26ee6181_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c35e983d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/bdab23fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b54b5033_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/597b11a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/92d5426f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/c2c5de35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/80b9a63e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/751bbee4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ed249761_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e91cb0a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0abc4400_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/83ad4a42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/842af91d_z.jpg
Apartment, 2 Bedrooms (Puerta 4)
377 Square feet
1 Double Bed, 2 Twin Beds and 1 Double Sofa Bed
CityView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/4937b034_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/dfbd56f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/ad387e30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/0d3498fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/5289d8fa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/67a49f01_b.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b8e45867_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/6249c919_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/2235abc7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/cd9e2b29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/322d7433_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/e58996af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/a7c9c64c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/297e085e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9d3a7672_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/f247479d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/9e428836_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/3b20899c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/30b54082_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/83f7871c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/b97f72af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/34000000/33350000/33340600/33340595/52fbf616_z.jpg
Apartment, 1 Bedroom (Puerta 5)
430 Square feet
1 Double Bed and 1 Double Sofa Bed
CityView
Air conditioning
Television
Private bathroom
Balcony
Free WiFi
Heating
Show All
Amenities & Facilities
Free Wifi
Accessibility
  • Wheelchair accessible – no
  • No elevators
Connectivity
  • Free WiFi
Pets
  • Pets not allowed
More
  • Smoke-free property
Accessibility
  • Wheelchair accessible – no
  • No elevators
Connectivity
  • Free WiFi
Pets
  • Pets not allowed
More
  • Smoke-free property
The Location
Huerto del Conde-Plaza de la Merced
Calle Huerto del Conde 7, 29012, Málaga, Spain
iloftmalaga Uncibay
Apartment & Condo
5/5 (1 Reviews)
With a stay at Huerto del Conde-Plaza de la Merced in Málaga (Málaga Centro), you'll be steps from Picasso's Birthplace and 3 minutes by foot from Teatro Cervantes de Malaga. This 4-star apartment is 0.3 mi (0.4 km) from Church of Santiago and 0.3 mi (0.5 km) from Plaza de la Merced.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 4:00 PM - 8:00 PM
Check Out:11:00 AM