https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7fc4fce7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7dd2efa2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c1a59580_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/54f364c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/42adccb4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/31791f5b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f29714e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c408a197_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c9574ec6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/d4931351_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/444e2ff8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6a1e76a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/de5eefb5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a032c58d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8dfdf476_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f20d5457_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/46ee70ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/836174a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/07d68883_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/26c32804_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c67e0efa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2789364a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3bb1fb2f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/438c870d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2209fb56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ee4776ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/eece0dbf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6d11646e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8999e990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4103035d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2dc365f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7522c843_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/347b09f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/635935a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7d82ca51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c02b1e86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7cc8f1d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/98bc5f87_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/d4afbe10_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ed3da6e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/b6b4e72e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c45122c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ca44d943_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/aac71d23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3cc116de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/55e1788e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/57716913_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e414c5f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0e403cbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3e0382d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3b52d61f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/63a01f85_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a4c8d624_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/eb290229_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0dee8f7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2597d7ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8f28d9ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4adcb7b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4b1e153c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e1955a20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a38d3cd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/63f026f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/125eb5a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/9a507701_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a5c6cfce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/34ee8329_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e1ed159e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0c0d2f14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/5521a9f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f3738c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1ef639fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/053135da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4877bfbd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f96a7949_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/363d6b57_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a8cf2fe1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/19e10994_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2f5fcb3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c5a44eb3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/61b26323_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/fb7236e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/9b6c207d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a7bf5bc7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/58cf407b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/48aa7e68_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2cd73e6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c6a5210b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3808f245_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e3450e5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/06649087_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1783ab4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/81ef8c70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1bcdce2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a8e8c3da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4e24e6c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/490f45d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/bb9c69f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8a89740a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/d93dd43f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6c813d0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c7f9eb8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c5be7fb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/cef8706f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/11b534dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/95eca213_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a0ff90f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/474e7162_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a4c50f95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/bce8b83b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ef5e41ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7e0167b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/5af62d09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/71d2e3ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/d52a91d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8a6f1eae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2481dd2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/98829805_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/912ec1bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/cda692ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6f51b3f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/b016fa9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c5e5776a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/edccca60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f483674c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e466fb67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/78e12251_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/755e29c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/734eeec0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/b61507e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/39476481_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e0828d99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4a0b2c13_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6b6bd4b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/54ef14f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/5c914b60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0bf21833_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/9733bbe2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/57d2de53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2e83f1f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f8c42c9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/022bcbe3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a407d054_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8036d590_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/191afed1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/90543a03_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3333e47a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c55a8788_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c6b82281_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f91879f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/825d0c07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8af8fb51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1d20e1f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/22e4aa23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/aa37b186_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/9eee43de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/afd04561_z.jpg
View
Link copied!
Hotel 
González
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 29 air-conditioned guestrooms. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Bathrooms have bathtubs or showers and hair dryers.This smoke-free hotel was built in 1989.With a stay at Hotel González in Córdoba (Jewish Quarter), you'll be steps from Galeria de la Inquisicion and Puerta del Perdon.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Shield between guests and staff in main contact areas 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Social distancing measures are in place 
Highlights
Free Wifi
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a38d3cd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/63f026f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/125eb5a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/9a507701_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a5c6cfce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/34ee8329_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e1ed159e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0c0d2f14_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/5521a9f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f3738c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1ef639fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/053135da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4877bfbd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f96a7949_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/363d6b57_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2481dd2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/98829805_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/912ec1bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/cda692ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6f51b3f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/b016fa9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c5e5776a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/edccca60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f483674c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e466fb67_z.jpg
Standard Twin Room
129 Square feet
2 Twin Beds
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a8cf2fe1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/19e10994_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2f5fcb3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/78e12251_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/755e29c7_z.jpg
Triple Room
151 Square feet
3 Twin Beds
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4103035d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2dc365f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7522c843_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/347b09f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/635935a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7d82ca51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c02b1e86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7cc8f1d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4e24e6c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/490f45d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/bb9c69f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8a89740a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/d93dd43f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6c813d0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c7f9eb8e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c5be7fb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/cef8706f_z.jpg
Single Room
97 Square feet
1 Twin Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/98bc5f87_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/d4afbe10_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ed3da6e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/b6b4e72e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c45122c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ca44d943_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/aac71d23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3cc116de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/55e1788e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/57716913_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e414c5f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0e403cbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3e0382d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3b52d61f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/63a01f85_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a4c8d624_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/eb290229_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/0dee8f7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2597d7ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8f28d9ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/4adcb7b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/11b534dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/95eca213_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a0ff90f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/474e7162_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a4c50f95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/bce8b83b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ef5e41ea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7e0167b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/5af62d09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/71d2e3ac_z.jpg
Family Room
129 Square feet
1 Double Bed and 1 Twin Bunk Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/7fc4fce7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/de5eefb5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a032c58d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8dfdf476_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/f20d5457_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/46ee70ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/836174a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/07d68883_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/26c32804_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c67e0efa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2789364a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3bb1fb2f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/438c870d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2209fb56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/ee4776ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/eece0dbf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/6d11646e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/8999e990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/58cf407b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/48aa7e68_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/2cd73e6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/c6a5210b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/3808f245_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/e3450e5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/06649087_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1783ab4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/81ef8c70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/1bcdce2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7300000/7299400/7299339/a8e8c3da_z.jpg
Standard Double Room
129 Square feet
1 Double Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Heating
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Free Wifi
Accessibility
 • Handrails in stairways
 • Wheelchair accessible – no
 • Upper floors accessible by stairs only
 • Well-lit path to entrance
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Front desk (limited hours)
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
Accessibility
 • Handrails in stairways
 • Wheelchair accessible – no
 • Upper floors accessible by stairs only
 • Well-lit path to entrance
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Front desk (limited hours)
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
Soho Boutique Capuchinos Hotel
Hotel
4.5/5 (132 Reviews)
The Location
Hotel González
Calle Manriquez, 3, 14003, Córdoba, Spain
Treehouse La Magdalena
Apartment & Condo
4.8/5 (4 Reviews)
With a stay at Hotel González in Córdoba (Jewish Quarter), you'll be steps from Galeria de la Inquisicion and Puerta del Perdon. This hotel is 0.1 mi (0.2 km) from Bullfighting Museum and 0.1 mi (0.2 km) from Capilla Mudejar de San Bartolome.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - 10:00 PM
Check Out:12:00 PM