https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e164734b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/da6513d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ffeb0f23_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8587fe52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c46c5404_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9f259a20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/994cd51a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/5c3607e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2f81e6b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ebaad333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/42db0ce8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/cd6a54b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b728b632_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d16ae1e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f17c6870_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/83084f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0151bbe3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/83a3a685_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/1e181020_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/793628d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/eb116cb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/63138453_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/bf864762_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b93ab423_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/029f6523_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/488a3912_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e20af5aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8fc3efc7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/91c9241f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c333b745_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/af93c85e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b8576068_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/45be0389_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/301afaf1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/484e3edf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/49d1a98a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/56f9dc27_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/96d023e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/a99d473b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8d174d30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/08b3f5a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7bd59f41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8c2ca209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4de833b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9082d056_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/05c749dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/285466c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c6b10810_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/197148cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c9f3fbcd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c70e71d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/a5adde4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/051b5546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f3eccc3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7fa3aa48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e3f37a73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/983dc337_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/48bac50a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/3bc8136f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4c80c356_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d4e0088f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7524515c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8edd1e4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0aabe308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/40395373_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/906b0239_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2d1a381c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/dbb60a29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/a7d0b44f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/57351068_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/987c7fb3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e2a50e68_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c8f2f437_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ef5f1f3f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/dabad32c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/250f02d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/bc78750f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/42c522a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/083c0b71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/039d320c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/05046a29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9d9b4677_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/02a9375e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/05dc48af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f56e4366_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f4139009_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/6c49025f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4d7995fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4bd209e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/6e7e667c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d3a7a6b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/545c9ed4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/bd2985ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b20886c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4c3e5faa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/86ad9ad0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c3583ed2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/eab4a521_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c68d00ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ec52cab9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/bfc589d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/99a713c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/83f037dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9868b235_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/af5f86dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d5cc8626_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/205745a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/dc2be7a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ee49fed2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/03574ce4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/598986e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d26c6436_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b2f73eb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/57de241e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/59071d2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d3206ef5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/551e0986_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/eb367ed9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/22d9da55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9c9b9044_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/76a1d2d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b49664fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2278d4cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/92ec7382_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/bb5e9e78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4d72c521_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/05eb2e27_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/687a9d8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ee43e819_z.jpg
View
Link copied!
Hotel 
Duus
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 14 guestrooms featuring refrigerators and Smart televisions. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected. Private bathrooms with showers feature rainfall showerheads and complimentary toiletries. Conveniences include safes and desks, as well as phones with free local calls.Take in the views from a terrace and make use of amenities such as complimentary wireless Internet access and tour/ticket assistance.Hotel Duus is in the heart of Reykjanesbær, within a 5-minute walk of Duus Hus Cultural Centre and Reykjanes Art Museum.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Property confirms they are implementing enhanced cleaning measures 
Individually-wrapped food options are available 
Highlights
Bar/Lounge
Elevator
Restaurant
Laundry Facilities
24 Hour Front Desk
Free Wifi
Parking
Luggage Storage
Airport & Train Transportation
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c6b10810_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e164734b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9f259a20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2f81e6b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ebaad333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f17c6870_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/1e181020_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8fc3efc7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/91c9241f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c333b745_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/a99d473b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8d174d30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/08b3f5a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7bd59f41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8c2ca209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4de833b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9082d056_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/285466c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/197148cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c9f3fbcd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c70e71d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/051b5546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/983dc337_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/48bac50a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d4e0088f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7524515c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8edd1e4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0aabe308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d3a7a6b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c3583ed2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d5cc8626_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/205745a8_z.jpg
Standard Double or Twin Room, Private Bathroom
204 Square feet
1 Queen Bed
HarborView
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e20af5aa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/994cd51a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/5c3607e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2f81e6b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ebaad333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/cd6a54b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d16ae1e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f17c6870_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/83084f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0151bbe3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/83a3a685_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/63138453_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/488a3912_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b8576068_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8c2ca209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4de833b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9082d056_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/a5adde4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/051b5546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f3eccc3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7fa3aa48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e3f37a73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/983dc337_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/48bac50a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/3bc8136f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7524515c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8edd1e4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0aabe308_z.jpg
Standard Double Room, Private Bathroom
183 Square feet
1 Queen Bed
CityView
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/cd6a54b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2f81e6b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ebaad333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f17c6870_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/08b3f5a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8c2ca209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4de833b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9082d056_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c9f3fbcd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/051b5546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7fa3aa48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/983dc337_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7524515c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8edd1e4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0aabe308_z.jpg
Standard Single Room, Private Bathroom
161 Square feet
1 Double Bed
MarinaView
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/96d023e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/e164734b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c46c5404_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9f259a20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/2f81e6b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/ebaad333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/42db0ce8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b728b632_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/f17c6870_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/793628d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/eb116cb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/bf864762_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/b93ab423_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/029f6523_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/af93c85e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/45be0389_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/301afaf1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/484e3edf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/49d1a98a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/56f9dc27_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/a99d473b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8d174d30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/08b3f5a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7bd59f41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8c2ca209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4de833b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/9082d056_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/05c749dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/285466c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/197148cb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c9f3fbcd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c70e71d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/051b5546_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/983dc337_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/48bac50a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/4c80c356_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d4e0088f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/7524515c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/8edd1e4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/0aabe308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/d3a7a6b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/c3583ed2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/33000000/32920000/32912700/32912650/205745a8_z.jpg
Superior Double or Twin Room, Accessible, Private Bathroom
236 Square feet
1 Queen Bed and 1 Large Twin Sofa Bed
Ocean/HarborView
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Elevator
Restaurant
Laundry Facilities
24 Hour Front Desk
Free Wifi
Parking
Luggage Storage
Airport & Train Transportation
Accessibility
 • Elevator
 • Accessible bathroom
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible path to elevator
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • Handrails in stairways
 • Stair-free path to entrance
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Free breakfast
 • Coffee shop or café
Guest Service
 • Laundry facilities
 • 24-hour front desk
 • Express check-out
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Parking & Transfers
 • Marina on site
 • Free self parking
 • Free airport transportation - drop-off
 • Free parking nearby
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
 • Terrace
 • Distance from property (ft) - 10
 • Distance from property (meters) - 3
Accessibility
 • Elevator
 • Accessible bathroom
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible path to elevator
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • Handrails in stairways
 • Stair-free path to entrance
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Free breakfast
 • Coffee shop or café
Parking & Transfers
 • Marina on site
 • Free self parking
 • Free airport transportation - drop-off
 • Free parking nearby
Pets
 • Pets not allowed
Guest Service
 • Laundry facilities
 • 24-hour front desk
 • Express check-out
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
More
 • Smoke-free property
 • Terrace
 • Distance from property (ft) - 10
 • Distance from property (meters) - 3
Courtyard by Marriott Reykjavik Keflavik Airport
Hotel
4.6/5 (15 Reviews)
The Location
Hotel Duus
Duusgata 10, 230, Reykjanesbær, Iceland
Bergas Guesthouse
Hotel
4.5/5 (803 Reviews)
Hotel Duus is in the heart of Reykjanesbær, within a 5-minute walk of Duus Hus Cultural Centre and Reykjanes Art Museum. This hotel is 1.7 mi (2.8 km) from The Icelandic Museum of Rock 'n' Roll and 3.7 mi (5.9 km) from Viking World Museum.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - anytime
Check Out:12:00 PM