https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3dfbab90_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e984284b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/c90dbe6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/0ce69ce8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a6050141_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2ebb36f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f1d65392_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/eed2bbf9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/eab22d5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/636bccff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e3bfda53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3870e840_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2ab73c41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/6ede5e05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e212b82e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/9d44c56f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/69c6c180_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/327ffc8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/cd2b62c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/c490ee15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/7b649ccc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/82b4e713_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/64f81813_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8899bedb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/af91753e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f238f2e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/808873e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a0547f99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/96bf6a6a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ce860e86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/41e97f55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a44c4a8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f6c2c32e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2381d414_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/4e33acaa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/79655640_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/efd4ed9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/dfb4ebf5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/4d76a840_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d58ce754_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/efbc3481_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/89b49cb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/de8d6bb5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/be6e8aca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2ce16405_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ffa67fd6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d7135bba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/852d7f58_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e5eb520d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d574bcf5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/618c3b11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/c2d296b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/783bee78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8defb847_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3107f224_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/81fc5e60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/1bd124bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/292ad428_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/fd024f72_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2467843e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/05b4bacb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/609e5278_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/67bdc955_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d4c03f05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2ee9622d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/bf6c5af6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/5c901af6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/5845fef2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/32ff6e41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8a845dee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3f01e2c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a08b33e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8bb0608c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/502220a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b1c3ed96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a8a43ec7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/4edd8f4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/af3eb1da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/5af4dce0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/1628a1c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/91921e0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/32ac3543_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/1b01494d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b339ed2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8513137e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ffcc307f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/da53e553_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/636d702e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/66fdfd02_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/997eb6f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e924c93b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/7c5288eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f5c7483c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/022db04f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3181101b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ee7da598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/fcf60309_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f4594cbc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d67267a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b905376c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/826ec98c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/17f5771e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/1359e83a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/78beb8a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/cae19755_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ae012f83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/35f153d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/6c6d9205_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e24eebc5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/cfd5c2c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d093eab7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/5448a4f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/c0cec62e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/e38e08d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/cdbc6cd3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8ac9df22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/eb28242c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b4808d00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8f78af74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d70bbb26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2d2a54d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d35b1642_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/0e33ddb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3f52cc96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/c6335b81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/9441d23e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/1f8b569d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/148909d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/bc28571c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b58defc1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/84292aa3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/76881e38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8409a7b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d532ff43_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/2a2cddbf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/287717dd_z.jpg
View
Link copied!
Holidays2malaga Picasso 
Apartments
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Apartment & CondoExtra space, kitchen facilities – make yourself at home
7 Bedrooms
Make yourself at home in one of the 7 individually decorated guestrooms, featuring kitchenettes with full-sized refrigerators/freezers and stovetops. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and flat-screen televisions are provided for your entertainment. Conveniences include microwaves and coffee/tea makers.Make use of convenient amenities, which include complimentary wireless Internet access and tour/ticket assistance.With a stay at Holidays2Malaga Picasso Apartments in Málaga (Málaga Centro), you'll be within a 5-minute walk of Museum of Glass and Crystal and San Felipe Neri Church.
Covid Safety
Property uses a professional cleaning service 
Property is cleaned with disinfectant 
Property follows regional sanitization guidelines Safe Tourism Certified (Spain) 
Highlights
Elevator
Free Wifi
Luggage Storage
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/3107f224_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/81fc5e60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a8a43ec7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/4edd8f4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f5c7483c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/022db04f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/c0cec62e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/d35b1642_z.jpg
2 bedroom Victoria with patio
538 Square feet
2 Twin Beds, 1 Double Bed and 1 Double Sofa Bed
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Balcony or patio
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/7b649ccc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/82b4e713_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/64f81813_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8899bedb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/af91753e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/f238f2e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/808873e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a0547f99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/96bf6a6a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ce860e86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/41e97f55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/a08b33e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8513137e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/ffcc307f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/da53e553_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b905376c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/826ec98c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/17f5771e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/8ac9df22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/eb28242c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/28000000/27400000/27395100/27395026/b4808d00_z.jpg
2 bedroom Refino with share pool
43 Square feet
1 Double Bed, 1 Double Sofa Bed and 2 Twin Beds
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Show All
https://img.theculturetrip.com/bookable/default-room-images/default-room-image-1.jpg
3 bedroom Hermosilla
700 Square feet
3 Double Beds
CityView
Air conditioning
Private bathroom
Free WiFi
Bathtub or shower
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Free Wifi
Luggage Storage
Accessibility
 • Elevator
 • In-room accessibility
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
Guest Service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
Accessibility
 • Elevator
 • In-room accessibility
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Guest Service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
More
 • Smoke-free property
Exclusive Apartments Beatas
Apartment & Condo
4.4/5 (5 Reviews)
The Location
Holidays2Malaga Picasso Apartments
c/ Peña No 7, 29012, Málaga, Spain
Suites del Pintor Apartamentos
Apartment & Condo
4.5/5 (65 Reviews)
Nice Apartment Close to Teatro Cervantes
Apartment & Condo
4/5 (2 Reviews)
With a stay at Holidays2Malaga Picasso Apartments in Málaga (Málaga Centro), you'll be within a 5-minute walk of Museum of Glass and Crystal and San Felipe Neri Church. This apartment is 0.3 mi (0.5 km) from Calle Larios and 0.4 mi (0.6 km) from Picasso Museum Malaga.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - 10:00 PM
Check Out:12:00 PM