https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3d2840f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d213fac6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/8c4b228f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/910ab7fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3e329a5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/4f40ec59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/ca185f6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/44859c9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/34c5a0a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/dba2117a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/61e745fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/92ced071_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/87b97bde_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c37bcb97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0609bf7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2c0c4024_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d3de4435_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/ee8fb85f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0d1de083_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/e1d7e6c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f0495b7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/01ef7b58_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/e14eca79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3abd7f46_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/7e18c6a1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/6a678d2d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f1c49209_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/fc02f9ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f00bcb21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/cf5abd1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/397f9cfb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/845f1abb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c202542c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/14faa3c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/baceef26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/63635c83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0e04bbae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0a634a55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a3a9235d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f44a30d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/262347dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/61138e2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2cd3c7cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3dd1a396_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5a222d3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c8ae15fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b8a0f8a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c7590688_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2952222a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/770f53d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/472215ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/aae5b6ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/96a3f132_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0397a698_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5b6a75f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f0e8b957_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d26d3151_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c5f96d88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3b8233bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/4be84537_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/dfa18864_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/daeace5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b0cd9c79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b14983ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f5ca8104_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f9979711_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/de398535_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2dd2d2bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/94f63b56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/790b0db7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/80a9470a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/39134016_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/9c7d4830_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d3e57eb5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/725859d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f7f9b45e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/26c6c683_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/6613ed9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/8f8ea1a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d6901541_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f4e3d621_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5334a86d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f4d85b04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/dc32a490_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b558d622_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/abf54c46_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/91f79469_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0421ecbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a6720154_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/bd349e75_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/488afc7f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/cc06e648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a2965bef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/14fb7c30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/bd2c3c00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a2f63962_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/e5e884b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/469d20fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3a793049_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5db59d9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/6067ba07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/27c8a0bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/4315c35b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d6c9b173_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d2e6f16e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f9861a3c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b010bae7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3b7c1f7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/1c4677a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/66a42153_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/911f1228_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/52b48a29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5ec1eafc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/74fec5d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/6a8d99e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2b1ebb31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/65941aa3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/469305a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/edc8a843_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/815edde2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/99682d4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a9de7a76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/7d5493d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/29b6fafb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0712ec45_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/1851c29d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2aef7e5b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a1d3f823_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/e78fe371_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/1c3a18f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/74a533c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/157acd51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/35803d26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c9d6359e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c733664f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c3110988_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/377dfe7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/88f4a388_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/448df3ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/be4d578b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a4644c8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/dee368a6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/e62c86f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/9e60883a_z.jpg
Link copied!
we love
First Group Bushman's 
Nek
Bushman's Nek Road, Underberg District, 3257, Drakensberg Gardens, South Africa
4.2/5 (42 Reviews)
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 55 guestrooms featuring refrigerators and microwaves. Rooms have private balconies or patios. Satellite television is provided for your entertainment. Bathrooms feature shower/tub combinations, complimentary toiletries, and hair dryers.Pamper yourself with a visit to the spa, which offers massages, body treatments, and facials. You're sure to appreciate the recreational amenities, which include 3 outdoor swimming pools, a waterslide, and an outdoor tennis court. This hotel also features complimentary wireless Internet access, an arcade/game room, and gift shops/newsstands.When you a stay at First Group Bushman's Nek in Drakensberg Gardens, you'll be in the mountains, just steps from Drakensberg Mountains and Mkhomazi Wilderness area.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Shield between guests and staff in main contact areas 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Highlights
Bar/Lounge
Elevator
Restaurant
Laundry Facilities
Spa
24 Hour Front Desk
Business Centre
Free Wifi
Parking
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0d1de083_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/e1d7e6c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f44a30d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c8ae15fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b8a0f8a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/c7590688_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/469d20fe_z.jpg
Cabin, 3 Bedrooms, Non Smoking
1 King Bed and 4 Twin Beds
Television
Private bathroom
Balcony or patio
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/26c6c683_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/910ab7fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3e329a5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/3dd1a396_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b0cd9c79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f7f9b45e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/abf54c46_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/bd349e75_z.jpg
Double Room, 1 King Bed, Non Smoking
377 Square feet
1 King Bed
ResortView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Balcony or patio
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/4f40ec59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/ca185f6f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/fc02f9ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2cd3c7cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5a222d3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/b14983ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/6613ed9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/8f8ea1a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/91f79469_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/488afc7f_z.jpg
Studio, 1 King Bed, Non Smoking
517 Square feet
1 King Bed
ResortView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Balcony or patio
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/34c5a0a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/44859c9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f00bcb21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/63635c83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0397a698_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/5b6a75f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f5ca8104_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f9979711_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/de398535_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d6901541_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0421ecbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/cc06e648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d6c9b173_z.jpg
1 Bedroom Log Cabin
334 Square feet
1 King Bed
ResortView
Television
Private bathroom
Balcony or patio
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d26d3151_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/dba2117a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/61e745fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/92ced071_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/87b97bde_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/cf5abd1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/0e04bbae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f0e8b957_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/2dd2d2bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/94f63b56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/f4e3d621_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a6720154_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/a2965bef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/27c8a0bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4140000/4130700/4130646/d2e6f16e_z.jpg
Cabin, 2 Bedrooms, Non Smoking
614 Square feet
1 King Bed and 2 Twin Beds
Television
Private bathroom
Balcony or patio
Show All
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Elevator
Restaurant
Laundry Facilities
Spa
24 Hour Front Desk
Business Centre
Free Wifi
Parking
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Accessible bathroom
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible – no
Business Facility
 • Conference space
 • Business center
 • Number of outdoor pools - 3
 • One meeting room
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Snack bar/deli
Guest Service
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Television in common areas
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Grocery/convenience store
 • Tours/ticket assistance
 • Bicycle rentals on site
 • Free grocery shopping service
Leisure Facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Spa tub
 • Arcade/game room
 • Library
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Billiards or pool table
 • Waterslide
 • Outdoor tennis court
 • Pool sun loungers
More
 • Fireplace in lobby
 • Garden
 • Wedding services
 • Designated smoking areas
 • Designated smoking areas (fines apply)
 • Rooftop terrace
 • Terrace
Parking & Transfers
 • Free self parking
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Accessibility
 • Elevator
 • Accessible bathroom
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible – no
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Snack bar/deli
Parking & Transfers
 • Free self parking
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Business Facility
 • Conference space
 • Business center
 • Number of outdoor pools - 3
 • One meeting room
 • Computer station
Guest Service
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Television in common areas
 • 24-hour front desk
 • Dry cleaning/laundry service
 • Grocery/convenience store
 • Tours/ticket assistance
 • Bicycle rentals on site
 • Free grocery shopping service
Leisure Facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Spa tub
 • Arcade/game room
 • Library
 • Spa services on site
 • Picnic area
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Billiards or pool table
 • Waterslide
 • Outdoor tennis court
 • Pool sun loungers
More
 • Fireplace in lobby
 • Garden
 • Wedding services
 • Designated smoking areas
 • Designated smoking areas (fines apply)
 • Rooftop terrace
 • Terrace
Sandford Park Country Hotel
Hotel
5/5 (1 Reviews)
The Location
First Group Bushman's Nek
Bushman's Nek Road, Underberg District, 3257, Drakensberg Gardens, South Africa
Mohale Oa Masite Hotel
Hotel
3.1/5 (20 Reviews)
When you a stay at First Group Bushman's Nek in Drakensberg Gardens, you'll be in the mountains, just steps from Drakensberg Mountains and Mkhomazi Wilderness area. This spa hotel is 0.2 mi (0.3 km) from uKhahlamba-Drakensberg Park and 0.3 mi (0.4 km) from Maloti-Drakensberg Park.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - Midnight
Check Out:10:00 AM