https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9b8a2e49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/989a24eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/06ba31ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0e0b831d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0e9ba101_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/46cd56f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6d070d77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/18263d31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ac50d7a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/e8d0e2fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6d5701a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1af5e7d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6a164994_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9f8308fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4d85b930_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/2ec1f0ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/2177fcfb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0ec4813a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8aea9487_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4c2107c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/eeef5cb5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4adbd19c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/eeaaef95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/42be8145_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/92b1eca2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f0f0e18f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/091e2721_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c9d53816_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/044a0be8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/89e58341_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1e2eb65a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1032ef77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4149c784_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/bcb903e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/2f078590_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/37bc68d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3b73a28c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/71854514_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/449d10e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c9687eef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b2b344cd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b5038594_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f7cc8dc3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1ce723c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0475ffcc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/26ebb941_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/e5b14587_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/90d77f66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/99d8ae61_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/73bc18e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/89d5cb1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b8c3d55a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4ba542be_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/465a46a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b522fc3b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c890823c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0e555ac3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/df5313d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/defb32c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/47d4d6e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/e9d997b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a61aab8b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ac20f62e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3a60fd63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1e22f37c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/66f67218_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0d12fe84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b4c486ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/531c0843_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/41618474_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1526fb9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/953b64c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/97593483_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f75992ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/daeb56da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/275c5461_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/34df54ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3cfbe18b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fc583c78_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ad54563e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/20fbfcec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/68417f9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fc4047d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fe1fd5dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/476b7d8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a626c1fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/502d79a6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3e9d1c42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/35400b6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/aae6dbb6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a2b635c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d12f3f7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b48f2785_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0943a34e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/47fd3e99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/44fb1555_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7d5576a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d1a8295d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/77fa8364_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/85509021_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/5ab4fdab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4b823f6e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/5684ae10_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/169cf3fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cb00e2a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7b90694b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/e0983321_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/95412510_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7116ed30_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fe0d55d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/38794efe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/14122614_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0aa06070_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1779c745_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6ae157c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/2be5a754_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/82a10d48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/05ee8c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/310b4ef0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8ba9e20b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9055fe11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/39dca320_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/de338f1e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/01bcc5d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0fbd0783_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9b55a417_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d2e8df15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1011b2b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3731b105_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4bbb6a65_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/631950de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1bc7cf98_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/5343c032_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1861dfc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7fffe745_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cb890995_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/689fd78f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a9d4c7ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6f118594_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/5e3fa0b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a7243c03_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1b14bbf3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b4933420_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cb71ea7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ac9f1c8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/edc2b6ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/58f85f74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9dbfed83_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/250e39e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a8fff078_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/404e593b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/41c960b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4acf809e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b01198b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a4ae5bc1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/94a0fb26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/14e303db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a5ffef24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c8c23977_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4dc6c205_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4cf7644c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/2647313f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6a54c84d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/78e541e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/2526942a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/dcfc287e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6ac770ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/02997004_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4124b50a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7d29defe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/709feef1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f8ca3e51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cd2b71c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a8dffa94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/30fdb996_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fc571777_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ca7dbad0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6541f826_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3af43e65_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cf369370_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8b9cf93f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fb5cf842_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/524d7a5f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b84fca51_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ed2529c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d6911a00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/817eefd7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/58500966_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/333c867b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/821a6d17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/e72db2b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0df5ed60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ddf1a5eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/68dc87dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/73a2745a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f846c4ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d73e2199_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b4800449_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a8885f44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ad591e42_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ba5aed94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/68a4d7b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/bbbdee20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/adab3b2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7ef886c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f884f183_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9a6ec684_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/21b7d2e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3810837c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9cd9d3d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/034c61ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7c424171_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7cdfc68f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d0a50fbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4d177325_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/39e17906_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1d93b4bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f08c98b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/11d0f589_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f62b5a7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/b52ea765_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8903ec24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/86941739_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/70a855f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/1c017aef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6534280f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a6d86d57_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/fd53b717_z.jpg
View
Link copied!
Farm Road 
Estate
1 Farm Road, 05356, West Dover, United States of America
4.5/5 (2 Reviews)
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

Overview
Bed & BreakfastEnjoy personal service and a relaxed vibe – with breakfast thrown in
Make yourself at home in one of the 10 air-conditioned rooms featuring refrigerators. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected.Enjoy recreation amenities such as a seasonal outdoor pool or take in the view from a terrace. Additional features at this inn include complimentary wireless Internet access, a picnic area, and barbecue grills.When you stay at Farm Road Estate in West Dover, you'll be in the mountains, within a 5-minute drive of Mount Snow Golf Course and Adams Family Farm.
Highlights
Bar/Lounge
Restaurant
Swimming Pool
Free Wifi
Parking
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0e0b831d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f75992ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/daeb56da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/14e303db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c8c23977_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4cf7644c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6a54c84d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/dcfc287e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ca7dbad0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6541f826_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cf369370_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/adab3b2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8903ec24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/86941739_z.jpg
Deluxe Queen Room
592 Square feet
1 Queen Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/06ba31ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/0e9ba101_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/46cd56f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6d070d77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f75992ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9055fe11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/a5ffef24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/dcfc287e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/3af43e65_z.jpg
King Family Room w/ Bunk Beds
800 Square feet
1 Twin Bunk Bed and 1 King Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9b8a2e49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/18263d31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/e9d997b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f75992ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/daeb56da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/94a0fb26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/14e303db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/dcfc287e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ca7dbad0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/adab3b2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/7ef886c2_z.jpg
Luxury King Room
990 Square feet
1 King Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ac50d7a2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f75992ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/daeb56da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/95412510_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/14e303db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c8c23977_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4cf7644c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6a54c84d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/dcfc287e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ca7dbad0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6541f826_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cf369370_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8903ec24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/86941739_z.jpg
Luxury King Suite w/ Living Room
990 Square feet
1 Twin Sofa Bed and 1 King Bed
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/9b8a2e49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/defb32c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/47d4d6e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/f75992ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/daeb56da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/14e303db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/c8c23977_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/4cf7644c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6a54c84d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/78e541e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6ac770ab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/ca7dbad0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/6541f826_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/cf369370_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/d73e2199_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/8903ec24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/58000000/57880000/57878200/57878194/86941739_z.jpg
Double Classic Room
800 Square feet
2 Double Beds
Air conditioning
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Bar/Lounge
Restaurant
Swimming Pool
Free Wifi
Parking
Accessibility
 • Walkway to water
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible public washroom
 • No elevators
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Breakfast available (surcharge)
Leisure Facilities
 • Picnic area
 • Swimming pool
 • Outdoor seasonal pool
 • Outdoor entertainment area
Parking & Transfers
 • Free self parking
 • Off-street parking
Pets
 • Pets not allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
More
 • Smoke-free property
 • Terrace
 • Dock
 • Firewood (free)
 • Outdoor furniture
Accessibility
 • Walkway to water
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible public washroom
 • No elevators
Leisure Facilities
 • Picnic area
 • Swimming pool
 • Outdoor seasonal pool
 • Outdoor entertainment area
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Bar/lounge
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Breakfast available (surcharge)
Parking & Transfers
 • Free self parking
 • Off-street parking
Pets
 • Pets not allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
More
 • Smoke-free property
 • Terrace
 • Dock
 • Firewood (free)
 • Outdoor furniture
The Location
Farm Road Estate
1 Farm Road, 05356, West Dover, United States of America
The Four Chimneys Inn
Bed & Breakfast
4.8/5 (140 Reviews)
When you stay at Farm Road Estate in West Dover, you'll be in the mountains, within a 5-minute drive of Mount Snow Golf Course and Adams Family Farm. This inn is 2.6 mi (4.2 km) from Mount Snow and 3.9 mi (6.3 km) from Secret Passage.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 4:00 PM -
Check Out:10:00 AM