https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/8c3e04cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c3e5674d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a83795bc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3d305a67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/12c217df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ac9f0ef6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/462ecda4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c0f24b49_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/da2d4536_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/be6d45bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b97bd9cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/59eb61f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e012ab2e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c3036612_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/69cc336c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/993fd05b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ab0cde7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/28bdcfa6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c860252b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/10a72bb7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/dc814920_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/66478c15_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/acc8fbaf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7c9d6be4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f763c768_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/9ca138d2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e8229d40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b4679269_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6e25b456_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/097b8b8d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/18c474db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/5ad02efa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7bcf5ef6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/43dc77f8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e4fd6091_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/72278a18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b0eaa21e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f233bea6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2a09252b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/38f18ed8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c3f41d0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a2376ebc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/565eb81b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0e21bcf8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/54eca36a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7f02de99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0a67adcd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2d8e5fc8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ae2ad208_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f94e7846_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a99b60a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/605f8a9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f9bae56f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7bbd2498_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ff8c61b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/5c8c3aca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/40a984f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f3668c19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/07641d0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/43fea328_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/87377e44_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/fb34334d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3507ef32_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e49b6c71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a1233077_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/77473daa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e40255b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/92d078c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0ad0a784_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1cbb75ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/cc50a79b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7ed7a626_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e45485f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/bb3d53d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e09e8a68_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2c9aa158_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f928d50c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/4a533000_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2107ec1e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a0e18594_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/d68c2158_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/11a43693_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6aee7da8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/5144fb10_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/704473a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6c2b1f52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/49293d52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/5cb05677_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/41ce6511_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/d16ec309_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c7c57e07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0ba6960c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7ba6ad8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/64c4eeed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/660bdd85_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/883051c5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/56e8224e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/27f1df9d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6b7d79fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/afb824bf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/40a528fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6021c7ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/859eafe8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/dab730f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/dc021f94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/fd256a64_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b8064b4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/bce92ffd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7e506c0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/93c81ec7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/9239164f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/06d5c38b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e37c64b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/w2976h2250x0y0-d6d9cecc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/8ce5192b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/864ee2a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/08e2e75b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/42e0014b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/10133a38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/70420eaf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/4c88e72a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6053eabf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e61828cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/33e08e5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/47ab9a84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a68d158f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e54dc522_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/29e86dcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/w3000h2247x0y0-49d46799_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3c37a8d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/28e0d77b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e789efdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f7c35169_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0b2873c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e66a6d0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/105bd625_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/269f9f29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3a38c1db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1b91b844_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/af6f7a19_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b2e6b535_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/335d3122_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/01ae62dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1e526133_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/73663011_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1fb637d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/8ff68ce4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/173f5d12_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2f0e4e05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/291cadac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/cf822ea2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a5531ef8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6f8923ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/d88158ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/94695def_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2e193d4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0856241e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a3380ce8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/bbc683ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/95caf9cc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/d37d15c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3f772ea3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/45bcbe7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/327ef43c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c76c4ef3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ed0c219f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/fbc2457d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3dffb06b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/5f947b99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ddd1b144_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e5929fcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/bb383439_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ad949a31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/20d11f98_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1bb68f04_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/19e1f9bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/4a5cb001_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1ac6cb0e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/970bba20_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/99733dea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ddfbd8b4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/0ae9f34a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a9ff6f60_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1ba30a16_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7e803e33_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/41e2511e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/dff5959a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/ef480085_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/476b7fb9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b7bb3fd1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/1bc1a0fc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/3f06327f_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 134 individually decorated guestrooms, featuring espresso makers and LED televisions. Your pillowtop bed comes with Frette Italian sheets. Rooms have private furnished balconies or patios. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Private bathrooms with separate bathtubs and showers feature deep soaking bathtubs and rainfall showerheads.Pamper yourself with a visit to the spa, which offers massages, body treatments, and facials. After practicing your swing on the golf course, you can dip into one of the 3 outdoor swimming pools. Additional amenities at this hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge).With a stay at Fairmont Royal Palm Marrakech in Tameslouht, you'll be 6.1 mi (9.8 km) from Oasiria Water Park and 9.5 mi (15.3 km) from Bahia Palace.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Elevator
Fitness Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Health Club
Children's Pool
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Spa
Free Wifi
Golf Course
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Golf Cart
Wheelchair Accessible
Pet Friendly
Room Service
All Rooms
Covid booking guarantee
Book with us and if Covid-19 restrictions prevent you from travelling, we’ll rebook or refund you. T&C's apply.
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c3036612_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/5ad02efa_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7bcf5ef6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/72278a18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b0eaa21e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a99b60a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/43fea328_z.jpg
Deluxe Twin Room, 2 Twin Beds, View
775 Square feet
2 Twin Beds
MountainView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/38f18ed8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/12c217df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/993fd05b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7c9d6be4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f763c768_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/b0eaa21e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2a09252b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f94e7846_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/40a984f6_z.jpg
Deluxe Suite, 1 King Bed, View
1356 Square feet
1 King Bed
MountainView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/59eb61f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/993fd05b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c3f41d0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/a99b60a0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7bbd2498_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/40a984f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/07641d0e_z.jpg
Deluxe Suite, 1 Double Bed, Garden View
1356 Square feet
1 Double Bed
GardenView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/f9bae56f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/da2d4536_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c860252b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/c3f41d0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/07641d0e_z.jpg
Family Suite, 1 King Bed, View
1335 Square feet
1 King Bed
MountainView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/2a09252b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/6e25b456_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/7bcf5ef6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/e4fd6091_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/605f8a9f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/8000000/7560000/7553800/7553718/43fea328_z.jpg
Junior Suite, 1 Double Bed, View
926 Square feet
1 Double Bed
MountainView
Television
Private bathroom
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Fitness Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Health Club
Children's Pool
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Spa
Free Wifi
Golf Course
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Golf Cart
Wheelchair Accessible
Pet Friendly
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible van parking
 • Valet for wheelchair-equipped vehicle
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible pool
 • Wheelchair-accessible meeting spaces/business center
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • Visual alarms in hallways
 • Wheelchairs available on site
 • Well-lit path to entrance
 • Stair-free path to entrance
Business Facility
 • Conference space
 • Business center
 • Conference space size (feet) - 6458
 • Conference space size (meters) - 600
 • Number of meeting rooms - 4
 • Number of outdoor pools - 3
 • Conference center
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (free)
 • Supervised childcare/activities (free)
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
Guest Service
 • Hair salon
 • ATM/banking
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Dry cleaning/laundry service
 • Grocery/convenience store
 • Tours/ticket assistance
 • Bicycle rentals on site
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Shopping on site
 • Hiking/biking trails nearby
 • Arcade/game room
 • Health club
 • Children's pool
 • Mountain biking nearby
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Steam room
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Golf course on site
 • Tennis on site
 • Number of indoor pools - 1
 • Outdoor tennis courts - 4
 • Turkish bath/Hammam
 • Number of poolside bars - 1
 • Pool sun loungers
 • Golf lessons with a pro
 • Pro shop
 • Clubhouse
 • Golf caddy
 • Trampoline
 • Golf cart
 • Golf clubs (equipment)
 • Optional golf privileges
 • Outdoor entertainment area
Parking & Transfers
 • Limo or town car service available
 • Free self parking
 • Free valet parking
Pets
 • Food and water bowls
 • Pets allowed
 • Only dogs and cats are allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
 • Gated community
More
 • Garden
 • Wedding services
 • Designated smoking areas
 • Terrace
 • Ballroom
 • Banquet hall
 • Reception hall
 • Outdoor furniture
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible van parking
 • Valet for wheelchair-equipped vehicle
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible pool
 • Wheelchair-accessible meeting spaces/business center
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • Visual alarms in hallways
 • Wheelchairs available on site
 • Well-lit path to entrance
 • Stair-free path to entrance
Parking & Transfers
 • Limo or town car service available
 • Free self parking
 • Free valet parking
Pets
 • Food and water bowls
 • Pets allowed
 • Only dogs and cats are allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
 • Gated community
Business Facility
 • Conference space
 • Business center
 • Conference space size (feet) - 6458
 • Conference space size (meters) - 600
 • Number of meeting rooms - 4
 • Number of outdoor pools - 3
 • Conference center
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Shopping on site
 • Hiking/biking trails nearby
 • Arcade/game room
 • Health club
 • Children's pool
 • Mountain biking nearby
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Steam room
 • Sauna
 • Pool umbrellas
 • Golf course on site
 • Tennis on site
 • Number of indoor pools - 1
 • Outdoor tennis courts - 4
 • Turkish bath/Hammam
 • Number of poolside bars - 1
 • Pool sun loungers
 • Golf lessons with a pro
 • Pro shop
 • Clubhouse
 • Golf caddy
 • Trampoline
 • Golf cart
 • Golf clubs (equipment)
 • Optional golf privileges
 • Outdoor entertainment area
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (free)
 • Supervised childcare/activities (free)
Guest Service
 • Hair salon
 • ATM/banking
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Dry cleaning/laundry service
 • Grocery/convenience store
 • Tours/ticket assistance
 • Bicycle rentals on site
 • Luggage storage
More
 • Garden
 • Wedding services
 • Designated smoking areas
 • Terrace
 • Ballroom
 • Banquet hall
 • Reception hall
 • Outdoor furniture
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 4:00 PM - anytime
Check Out:12:00 PM