https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/11de9265_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f9653c65_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/d1c99c59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c2264fdf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/933fd961_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/03a59f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/704196f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/0aaf59ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/ed01cf13_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/60a2f761_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/53900ec2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/7bc2cff9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/fd2c35e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/66376551_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/31d61588_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/1bfc95d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/8eb32508_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c278847e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/0ce4921c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/a8f49be6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/ed75f87f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f64bc51e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f73e8751_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/bcd7b562_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/10676e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/596c53b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/87c77865_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/07661972_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/3dc94f6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/a5c98018_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/491d590f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cc018316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/33d99990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c5391442_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/fa19200a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/532fd3fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/174a3c66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/e31a007b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/4c135763_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/5775426d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/d77842fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/67b9e728_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/49741381_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/708ac761_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/1b8339b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/8c26d476_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/3d8aca65_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/7e9e4044_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/9e7dc8a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/8a0d9486_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/5aede333_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/20e58e88_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/670a35c4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/7f11283c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/4e6decd4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/0e413fee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/7cf3e58b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/86290e34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/069c6137_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/d67d8676_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/ed991437_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/297c9ea7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/698de3a8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/74a8fa96_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/4baa3ae1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/b6a3fed6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/e5eb23ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/b0ada8ed_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/efb03413_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/466a82b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/80b71ece_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/20323840_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/415daff0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/3ba179d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/12794a8c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/789ece22_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/821a416a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/8cc8fe4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/fdf65b2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/e3a07d3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/0886d888_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/d3b55e34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/96b2f74c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/56b8e896_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/160c9f0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/dd077f2a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/115d1dc8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/7c63f90c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/05ab5205_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/13c1c5eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f98ee793_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/eeb2c13b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/9f250ad9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/e42f3c21_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f8714533_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/965d5521_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/6b2589f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/41a9027b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/34b75e9a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/527bd286_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c6fa9312_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/bbfd749f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cadf82b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f1af8a46_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f6652a2f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/3b0a1c2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/6f4309b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/ccb688d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c96e5721_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/bc819899_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/1199cd0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c50e31de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/4e116177_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f13ef081_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/532d713d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/119fb021_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/8242060c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/4bcaf270_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cfee5e31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/6e126b97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/ecda8bd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c83766a5_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Hostel/BackpackerIf you’re watching the pennies and want to meet fellow travellers
Make yourself at home in one of the 150 individually decorated guestrooms, featuring free minibar items and espresso makers. Rooms have private furnished balconies. 55-inch Smart televisions with digital programming provide entertainment, while complimentary wireless Internet access keeps you connected. Private bathrooms with separate bathtubs and showers feature deep soaking bathtubs and rainfall showerheads.Relax at the full-service spa, where you can enjoy massages, body treatments, and facials. After practicing your swing on the golf course, you can dip into one of the 2 outdoor swimming pools. Additional amenities at this property include complimentary wireless Internet access, concierge services, and babysitting/childcare (surcharge).With a stay at Estudio Playa Mujeres - Family Experience All Inclusive Resort in Punta Sam (Playa Mujeres), you'll be a 3-minute drive from Mujeres Beach and 10 minutes from El Meco Archaeological Site.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Elevator
Fitness Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Health Club
Children's Pool
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Free Wifi
Golf Course
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Pet Friendly
Room Service
All Rooms
Covid booking guarantee
Book with us and if Covid-19 restrictions prevent you from travelling, we’ll rebook or refund you. T&C's apply.
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/933fd961_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/d1c99c59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/03a59f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f64bc51e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/bcd7b562_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/10676e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/a5c98018_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/491d590f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cc018316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/33d99990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c5391442_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/532fd3fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c83766a5_z.jpg
Junior Suite King
635 Square feet
1 King Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Pet-friendly room
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/0aaf59ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/03a59f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f64bc51e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/bcd7b562_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/10676e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/a5c98018_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/491d590f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cc018316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/33d99990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c5391442_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/532fd3fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c83766a5_z.jpg
Junior Suite -2 Double
635 Square feet
2 Double Beds
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Pet-friendly room
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c2264fdf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/d1c99c59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/933fd961_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/03a59f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f64bc51e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/10676e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/a5c98018_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/491d590f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cc018316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/33d99990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c5391442_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c83766a5_z.jpg
Junior Suite Ocean View King
635 Square feet
1 King Bed
OceanView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Pet-friendly room
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c2264fdf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/03a59f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/0aaf59ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/7bc2cff9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f64bc51e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/bcd7b562_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/10676e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/a5c98018_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/491d590f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cc018316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/33d99990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c5391442_z.jpg
Junior Suite Ocean View- 2 Double
635 Square feet
2 Double Beds
OceanView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Pet-friendly room
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/596c53b5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/03a59f26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/ed01cf13_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/60a2f761_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/f64bc51e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/10676e9b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/491d590f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/cc018316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/33d99990_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/38000000/37300000/37299100/37299077/c5391442_z.jpg
Inspira Rooftop Suite
807 Square feet
1 King Bed
OceanView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Free WiFi
Private plunge pool
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Fitness Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Health Club
Children's Pool
Spa
Multilingual Staff
24 Hour Front Desk
Business Centre
Free Wifi
Golf Course
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Babysitting/Childcare
Pet Friendly
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
Business Facility
 • Business center
 • Number of outdoor pools - 2
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (free)
 • Supervised childcare/activities (free)
Food & Dining
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of swim-up bars - 1
 • Number of coffee shops/cafes - 1
Guest Service
 • Hair salon
 • ATM/banking
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Health club
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Full-service spa
 • Steam room
 • Pool umbrellas
 • Golf course on site
 • Waterslide
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Beach towels
 • Art gallery on site
Parking & Transfers
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Free valet parking
Pets
 • Food and water bowls
 • Pets allowed
 • Only dogs are allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
 • Ballroom
 • Banquet hall
 • Reception hall
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
Family Friendly
 • Babysitting or childcare (surcharge)
 • Children's club (free)
 • Supervised childcare/activities (free)
Guest Service
 • Hair salon
 • ATM/banking
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Multilingual staff
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Business Facility
 • Business center
 • Number of outdoor pools - 2
 • Conference center
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of swim-up bars - 1
 • Number of coffee shops/cafes - 1
Parking & Transfers
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Free valet parking
Pets
 • Food and water bowls
 • Pets allowed
 • Only dogs are allowed
 • Service animals are allowed
 • Service animals are exempt from fees/restrictions
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Gift shops or newsstand
 • Health club
 • Children's pool
 • Spa services on site
 • Full-service spa
 • Steam room
 • Pool umbrellas
 • Golf course on site
 • Waterslide
 • Number of poolside bars - 1
 • Beach umbrellas
 • Beach towels
 • Art gallery on site
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
 • Ballroom
 • Banquet hall
 • Reception hall
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - anytime
Check Out:12:00 PM