https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d27e76ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/3b0f6245_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/6e4593b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4142d27b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/27283305_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/da00b2c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0aeeb062_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4755cb81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/496c60c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d06fb28f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/16770a79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/bee21725_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c482c519_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c8507a48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/9c8e8a35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/aad045d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c3ce4a52_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/612c84c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/807cbd09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/daf346c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a18f5303_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/57745927_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/def67fdc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0daa4db8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/73e1b719_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/8e5942c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4cb76139_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/8f9d73f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5c288f74_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/7232ae8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5e526216_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a75a054c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/9f6a7adb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/482afae6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/04a14180_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/949f3825_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/96e13ccf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/3c07c2a6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/21273ef9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/8555457c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/7a2d6854_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d08b1876_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ba486195_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/819e6b82_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/7327885a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5aef0241_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/2caabc08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/9ae5bbdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/58e1a14f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/9b73397a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e21436e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/90a01a00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/225a6399_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d9b7233a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ae2b68f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/868357b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/26a57430_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d4553414_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e5f675ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ee059cdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f0b73663_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4d07b598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ce052717_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5f8974af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/6d0c27ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/7e688ef4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/1e775b73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/62befd8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/b2db3968_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5454644f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c9223075_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/46b3d4ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/eaa848e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f40a17f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e4858baf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0394d254_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/692e41fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a893ad86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/71d63f76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/719f5f18_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/7ff81c3a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/2650ac48_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/06bdf7e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/17ce5c2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/393e120a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/054cfb67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/fff301e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f4191f34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f86a4b5d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/860d3cd5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/17f7ab07_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/cb3c5662_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ae78c10f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/db22270c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/2650fc77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/49364308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/60ae06da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/6f08b453_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/fa752fb8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a5e66648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/738ae878_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/82322b05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/97f5e2f7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/548ecafb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/3a06d4b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5becdaef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/05644437_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ef0eb03b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/89c6ec4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/2141c9c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/50d29bc4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0f107550_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ca2c9bad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/928622df_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/58022a63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/de4f42c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/b377c820_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5abb58b9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/97feefc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4eaebb4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/af0fa9d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a1f49710_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/68959219_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/b0650475_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/1788225a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/57a4304c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/af0dc498_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c37a7ea6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/8facdcc6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4e98e80e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/00fd9dcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/b6020adf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d7b1d24f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/bce37068_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/30b100e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/868f615d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4305b007_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/fc49ad62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/1d39a292_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/fc0f9642_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c7068c93_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/86ec95d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/18222ea2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/66c1eb8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/064de13c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d13761ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/eb510480_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f10bf089_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/acafe4c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e835e835_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/698c397d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/72d4b1ba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e6669c08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ec5883fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0f621c34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/6aeb3a29_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 21 air-conditioned rooms featuring refrigerators and espresso makers. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected. Bathrooms feature showers, complimentary toiletries, and hair dryers. Conveniences include safes and irons/ironing boards, and housekeeping is provided daily.Take in the views from a terrace and a garden and make use of amenities such as complimentary wireless Internet access. Additional features at this hotel include tour/ticket assistance and barbecue grills.When you a stay at Edem Hotel Apartments in Sifnos, you'll be by the sea, within a 5-minute walk of Aegean Islands and Gialos Beach.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Laundry Facilities
Free Wifi
Parking
Luggage Storage
Pet Friendly
Room Service
All Rooms
Covid booking guarantee
Book with us and if Covid-19 restrictions prevent you from travelling, we’ll rebook or refund you. T&C's apply.
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d06fb28f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/16770a79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4d07b598_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ce052717_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5f8974af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/6d0c27ec_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/7e688ef4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/49364308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/60ae06da_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a5e66648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/1788225a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/af0dc498_z.jpg
Double or Twin Room, Garden View
269 Square feet
1 Queen Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Room service
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/2650fc77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d06fb28f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ae2b68f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/868357b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/26a57430_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d4553414_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e5f675ce_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/ee059cdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f0b73663_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/49364308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a1f49710_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/68959219_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/b0650475_z.jpg
Economy Double Room, Garden View
269 Square feet
1 Double Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Room service
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4142d27b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/27283305_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d06fb28f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/46b3d4ff_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/eaa848e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/f40a17f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e4858baf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0394d254_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/692e41fb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a893ad86_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/fa752fb8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/a5e66648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/1788225a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/af0dc498_z.jpg
Triple Room, Garden View
269 Square feet
1 Double Bed and 1 Twin Sofa Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Room service
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/db22270c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d06fb28f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5aef0241_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/2caabc08_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/9ae5bbdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/58e1a14f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/9b73397a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/e21436e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/90a01a00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/225a6399_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d9b7233a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/49364308_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4eaebb4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/af0fa9d3_z.jpg
Studio, Garden View
269 Square feet
1 Double Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Room service
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/1e775b73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/0aeeb062_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/d06fb28f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/62befd8f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/b2db3968_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/5454644f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/c9223075_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/71d63f76_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/17ce5c2b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/fff301e9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/6f08b453_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/4eaebb4c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/7000000/6270000/6269600/6269538/57a4304c_z.jpg
Studio, Garden View (Triple)
269 Square feet
1 Double Bed and 1 Twin Sofa Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Room service
Soundproofed rooms
Free WiFi
Heating
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Laundry Facilities
Free Wifi
Parking
Luggage Storage
Pet Friendly
Room Service
Accessibility
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • In-room accessibility
Business Facility
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Barbecue grill(s)
 • Free breakfast
 • Snack bar/deli
Guest Service
 • Laundry facilities
 • Front desk (limited hours)
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Library
Parking & Transfers
 • Free self parking
Pets
 • Pets allowed
 • Pets allowed (no fees)
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Designated smoking areas
 • Terrace
Accessibility
 • Wheelchair accessible path of travel
 • Accessible bathroom
 • In-room accessibility
Guest Service
 • Laundry facilities
 • Front desk (limited hours)
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Business Facility
 • Computer station
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Barbecue grill(s)
 • Free breakfast
 • Snack bar/deli
Pets
 • Pets allowed
 • Pets allowed (no fees)
Leisure Facilities
 • Library
Parking & Transfers
 • Free self parking
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Designated smoking areas
 • Terrace
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - 10:00 PM
Check Out:11:00 AM