https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/cba0eaab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/16a46c7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/57d0a91d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/256f30b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b3eb8915_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/bfa2b19e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/6c1d011a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d3c525a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/56d2ee73_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c96fc8bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/cdebde53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/a5e3b098_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/2a1159a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b6079e56_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/7d5a61d6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/da8a9698_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/661e2065_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/fcc6e115_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/cdae88f2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/eb434104_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/1ead7750_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/17bb1b7e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/1b412f0b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/cd43255e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/06fd789e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/796031dd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/79fa3b94_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/31d63608_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/9a2a5985_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/5870344c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/017ef75e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/da205f7d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/1f6c31d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/92b196e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c4423283_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/1ce851ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b93e89cf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/e859ac9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b1a2cb0f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c2399455_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/5864441d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/2796fd97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/0e828d79_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d05470bb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/e5a5e1e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/9ccbcf66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/10b0d79a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c50720b6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/72962a33_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/7873093d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/961d7846_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/f4c3c65d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/360d7b38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d85df386_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/62ef9e1f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/933ff3b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/7b4d5fc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c4e93f63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/11227910_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/91b75bf7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/417e3bab_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/43cd337d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/fc9a4b4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d8ed7c01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/988f875c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/7fcac84d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/67878eb7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/91cf3729_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/a5551f46_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/8c56bec5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/fe78470b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/170c1b8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/e920340a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/171ad148_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/0819619f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/462ad7a4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/02c5a9d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/244243d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b137f4ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/50d49b7c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/ed0d3bf0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/9828fa8b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/07051396_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/7e9a8b7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b211c609_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/ad7afa09_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/80ee0f77_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/e2475d0d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/8057e49c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/13d527a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/409e9dba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/1045daf7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c36eec70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c8815cf5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/cfd6435b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/e0581610_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d73d6d4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/3654dc71_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/99ac59f6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/5b02597e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/be47f9b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/f0de0de8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b14a9eea_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/3fe4b0d3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/15bdfc9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/13b62de1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/e82b6f01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/03e25df5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/9d0a74d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/717a3d4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/685f5317_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/89a35cc2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/572cc2ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/781e9aba_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/962936c0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/969da347_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/4781d22b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/49eaff59_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/091ded31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/ccb960ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/54f2fc47_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/ed1ddd34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/afadf077_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/38e5ea66_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/77dde3ac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/9fc5c9eb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/52ff9806_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/4d2fb1a6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d03225b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/b1a94655_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/8ab0ad0a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/f44f83d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/1d27de1c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/d89e7a17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/c1c54f9e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4060000/4052700/4052673/a543e59d_z.jpg
View
Link copied!
Ayara Kamala Resort & 
Spa
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 42 air-conditioned rooms featuring minibars and LCD televisions. Your room comes with a pillowtop bed. Rooms have private balconies or patios. Complimentary wireless Internet access keeps you connected, and satellite programming is available for your entertainment. Bathrooms with separate bathtubs and showers feature jetted bathtubs and rainfall showerheads.Pamper yourself with a visit to the spa, which offers massages, body treatments, and facials. You're sure to appreciate the recreational amenities, including an outdoor pool, a spa tub, and an outdoor tennis court. Additional amenities at this hotel include complimentary wireless Internet access, concierge services, and wedding services. Getting to the surf and sand is a breeze with the complimentary beach shuttle.Located in Kamala, Ayara Kamala Resort & Spa is by the sea, within a 10-minute drive of Kamala Beach and Phuket FantaSea.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Fitness Facilities
Restaurant
Swimming Pool
Concierge Service
Laundry Facilities
Spa
Poolside Bar
24 Hour Front Desk
Free Wifi
Free Shuttles
Parking
Luggage Storage
Room Service
All Rooms
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_081.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_082.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_122.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_121.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_123.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_125.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_126.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_140.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_141.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_124.jpg
DOUBLE WITH PRIVATE POOL
Show All
https://img.theculturetrip.com/bookable/default-room-images/default-room-image-1.jpg
Room GRAND
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_033.JPEG
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_148.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_158.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_018.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_019.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_016.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_017.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_015.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_149.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_162.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_163.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_150.JPG
SUITE WITH PRIVATE POOL
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_033.JPEG
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_148.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_158.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_018.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_019.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_016.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_017.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_015.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_149.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_162.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_163.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_150.JPG
SUITE POOL VIEW
Show All
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_110.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_111.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_107.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_106.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_109.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_108.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_161.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_160.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_159.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_117.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_116.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_115.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_078.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_152.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_114.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_113.jpg
http://photos.hotelbeds.com/giata/10/107330/107330a_hb_ro_077.jpg
VILLA GRAND
Show All
Amenities & Facilities
Fitness Facilities
Restaurant
Swimming Pool
Concierge Service
Laundry Facilities
Spa
Poolside Bar
24 Hour Front Desk
Free Wifi
Free Shuttles
Parking
Luggage Storage
Room Service
Accessibility
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible – no
 • No elevators
Business Facility
 • One meeting room
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Breakfast available (surcharge)
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 2
 • Couples/private dining
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Outdoor pool
 • Spa tub
 • Poolside bar
 • Spa services on site
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Steam room
 • Sauna
 • Billiards or pool table
 • Outdoor tennis court
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Limo or Town Car service available
 • Free area shuttle
 • Ferry terminal shuttle (surcharge)
 • Shopping center shuttle (surcharge)
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
 • Free long-term parking
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
Accessibility
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible – no
 • No elevators
Guest Service
 • Concierge services
 • Laundry facilities
 • 24-hour front desk
 • Porter/bellhop
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Business Facility
 • One meeting room
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Restaurant
 • Barbecue grill(s)
 • Breakfast available (surcharge)
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 2
 • Couples/private dining
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Limo or Town Car service available
 • Free area shuttle
 • Ferry terminal shuttle (surcharge)
 • Shopping center shuttle (surcharge)
 • Free self parking
 • Free beach shuttle
 • Free long-term parking
Leisure Facilities
 • Fitness facilities
 • Outdoor pool
 • Spa tub
 • Poolside bar
 • Spa services on site
 • Full-service spa
 • Spa treatment room(s)
 • Steam room
 • Sauna
 • Billiards or pool table
 • Outdoor tennis court
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
 • Proposal/romance packages available
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket
Resort
4.1/5 (926 Reviews)
The Location
Ayara Kamala Resort & Spa
22/10 Moo 6, Layi-Nakalay Road, 83150, Kamala, Thailand
Glam Habitat Hotel
Aparthotel
4.3/5 (68 Reviews)
Located in Kamala, Ayara Kamala Resort & Spa is by the sea, within a 10-minute drive of Kamala Beach and Phuket FantaSea. This 5-star hotel is 4.5 mi (7.3 km) from Surin Beach and 4.9 mi (7.8 km) from Kalim Beach.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - Midnight
Check Out:12:00 PM