https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/16e3f327_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/fe952251_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/c5775a95_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/79d9a98c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/1f39c7ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6058be8a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/a62f64f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/95805ce6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f84812e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/75a6a6ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/643ca558_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/19d327a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/969b51e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/e128c08f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/348b6621_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/c4b61d4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/7091b109_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/32cda207_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/a4806f70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/d09b4ce2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/15990fca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/46b929e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6e8ab18a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/165cff7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/af546e01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4fff15c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/46a75fd3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ab82e21c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/25f79d27_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/731439c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/7a3fedd2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/62262bbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4a8d0c1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5bf8dc6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9b92cb55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f58b06f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/87a95ef4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/76e00400_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/d327e2ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/060b5019_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6feea11c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/478e28a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/65daa741_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5bdc31f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4ae5a017_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/888d00de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5a2a872a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/bba9be9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/532134c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/24d27e11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4e2d3f54_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/006e08db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9d5921e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/de1677d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ab695d6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/73bf9d62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/315e59f9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4317463d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/cb3fee81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/2f15cb84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4e4cb1af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/94532a3c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f72f0b53_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6c617132_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/435574fe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/c6bb7dc9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4b8765f5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/e02b94e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/d7b1fd40_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/17fac2a3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/3fcc5b67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/3ec9674a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/1466f79a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/2fa11d3e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9c8f96f0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/e8197030_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9aac8f24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/73aa4e6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/756adc32_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/cfd2de29_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5b308603_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/741cadfe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/c4caccdb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/94a3e186_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/bd94933a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/aba0e0db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9e55c00a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/90f02ee8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/7a428e3b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ba48962e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/55e5ecc6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/60fd74e6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/aca43714_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/38ae1b39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/bc7615e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/14ddb316_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ed213228_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/165b0335_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/53c9939b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9fc0a171_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/a69d36de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/078007e8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6257fc3d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/718423b2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/201b12d8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/1f1248c6_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f675498e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/7071ae5c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/74646463_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/2030e78f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ec80acf9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/2b5e6f41_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/37ca2f00_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ffd151d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ae1b5704_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f25af236_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/50eb9648_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/a101133d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/8bc88cbf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/dfca98d7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/43eef2d4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f2c2be4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ed8ac1fd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/62a89f63_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/effc2024_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/fbbd60d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/0bdb566d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/af73e991_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/c2174253_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5c87cd38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4556da62_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/68c70b99_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/e39da832_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/1790237a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/da9ca2af_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/8c5cf49f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/d126d4ae_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/21ec7403_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/58238a7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/8952705b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/e4fd5934_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/0cb10dc7_z.jpg
View
Link copied!
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
HotelCheck in and start exploring
Make yourself at home in one of the 31 guestrooms. Rooms have private furnished patios. Private bathrooms with showers feature rainfall showerheads and hair dryers. Conveniences include desks and a turndown service, and housekeeping is provided daily.Take advantage of recreation opportunities such as an outdoor pool or take in the view from a terrace and a garden. This hotel also features complimentary wireless Internet access, concierge services, and wedding services. Guests can catch a ride to nearby destinations on the area shuttle (surcharge).With a stay at Atlantida Lodge in Cahuita, you'll be on the beach, just steps from Negra Beach and a 3-minute drive from Blanca Beach.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Guests are provided with free hand sanitizer 
Social distancing measures are in place 
Highlights
Concierge Service
Laundry Facilities
Free Wifi
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/87a95ef4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/c4b61d4e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/d09b4ce2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4a8d0c1a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5bf8dc6b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9b92cb55_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f58b06f1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/76e00400_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6feea11c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/478e28a9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/65daa741_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5bdc31f3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/bba9be9c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/532134c3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/24d27e11_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4e2d3f54_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/315e59f9_z.jpg
Deluxe Room, 2 Queen Beds
377 Square feet
2 Queen Beds
GardenView
Wheelchair accessible
Private bathroom
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/f84812e1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/75a6a6ef_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/643ca558_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/19d327a5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/969b51e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/e128c08f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/348b6621_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/7091b109_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/32cda207_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/a4806f70_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/15990fca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/46b929e0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/6e8ab18a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/165cff7a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/af546e01_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4fff15c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/46a75fd3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ab82e21c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/25f79d27_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/731439c9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/7a3fedd2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/62262bbe_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/d327e2ca_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/060b5019_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/4ae5a017_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/888d00de_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/5a2a872a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/006e08db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/9d5921e7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/de1677d9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/ab695d6c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/5000000/4750000/4747700/4747687/73bf9d62_z.jpg
Standard Room, Garden View
323 Square feet
1 Queen Bed
GardenView
Wheelchair accessible
Private bathroom
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Concierge Service
Laundry Facilities
Free Wifi
Parking
Poolside Bar
Luggage Storage
Room Service
Accessibility
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • Wheelchair-accessible lounge
 • No elevator (single level property)
 • Well-lit path to entrance
 • No elevators
Business Facility
 • Conference space
 • Conference space size (feet) - 100
 • Conference space size (meters) - 9
 • Number of meeting rooms - 1
 • Number of outdoor pools - 1
Connectivity
 • Free WiFi
Food & Dining
 • Barbecue grill(s)
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of coffee shops/cafes - 1
Guest Service
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • Front desk (limited hours)
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Leisure Facilities
 • Library
 • Picnic area
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 1
 • Free pool cabanas
 • Pool sun loungers
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Area shuttle (surcharge)
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Uncovered parking
 • Secured parking
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
 • Reception hall
Accessibility
 • Accessible bathroom
 • Roll-in shower
 • Wheelchair accessible parking
 • In-room accessibility
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible concierge desk
 • Wheelchair-accessible registration desk
 • Wheelchair-accessible on-site restaurant
 • Wheelchair-accessible lounge
 • No elevator (single level property)
 • Well-lit path to entrance
 • No elevators
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
 • Area shuttle (surcharge)
 • Parking (limited spaces)
 • Free self parking
 • Uncovered parking
 • Secured parking
Business Facility
 • Conference space
 • Conference space size (feet) - 100
 • Conference space size (meters) - 9
 • Number of meeting rooms - 1
 • Number of outdoor pools - 1
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Concierge services
 • Coffee/tea in common areas
 • Laundry facilities
 • Free newspapers in lobby
 • Front desk (limited hours)
 • Dry cleaning/laundry service
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Safe-deposit box at front desk
Food & Dining
 • Barbecue grill(s)
 • Breakfast available (surcharge)
 • Number of restaurants - 1
 • Snack bar/deli
 • Number of bars/lounges - 1
 • Number of coffee shops/cafes - 1
Leisure Facilities
 • Library
 • Picnic area
 • Pool umbrellas
 • Number of poolside bars - 1
 • Free pool cabanas
 • Pool sun loungers
More
 • Garden
 • Smoke-free property
 • Wedding services
 • Terrace
 • Reception hall
Shawandha Ecolodge
Hotel
4/5 (1 Reviews)
The Location
Atlantida Lodge
Next to Plaza de Deportes, In front of Playa Negra, 70403, Cahuita, Costa Rica
Le Cameleon Puerto Viejo
Hotel
4.3/5 (435 Reviews)
With a stay at Atlantida Lodge in Cahuita, you'll be on the beach, just steps from Negra Beach and a 3-minute drive from Blanca Beach. This beach hotel is 1.1 mi (1.7 km) from Cahuita National Park and 3.3 mi (5.3 km) from Puerto Vargas Station.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 2:00 PM - 10:00 PM
Check Out:12:00 PM