https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/777c3925_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/a8d33611_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ee54254c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/2de60e92_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/1a0f5329_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3b8eba34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4a602a17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/fb9bb71b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d50562b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/163fc779_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/eeb8ec5e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7c6f0561_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/62796c31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/9415ad39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/07ab22c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/a7309bb7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4b8921d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/391c71d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/24f52ab1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/89347d38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/58be276b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/998444e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/63f3dd05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/0244307d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f1faf91b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/cad81575_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/71c334b7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/039ced89_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c0006bac_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/6cc49be1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/00cdda03_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f1836f67_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/25e65ccb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3335d215_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3f7a6cbd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/80dfc9b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/eb44c599_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/62bc8793_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f66156c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e6497734_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/77310426_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/804b56e5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/597ade35_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/6571e5e4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/41de423b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/b16613dc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c8812db1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/5dbf4688_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7dc0fa1e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4d421ea7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/0f03046d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c8160716_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/1636b77e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/77bc2875_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/da2aca7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/de9d9a24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e6abd808_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7c05d7ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/99826b24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c2ffcae8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f9fc34c8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/32e0bacc_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/78950d6d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/dfd83544_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4ad5c704_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/0d4f2e3c_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/729a7de2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/b314a7b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/fa202e84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d8d1e61e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/60d3fb4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/fd3e772a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/88720e1d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f66f7f97_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e85a0bcf_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/bb30c411_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c3b1ead0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/64bfa5ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ea592336_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/1f0967b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/5ea5c2b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/82080786_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/23edfa26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ef762207_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e4451a50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/5a0858e3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3105f651_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/bc10f9a7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/23677deb_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/75a53844_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/b7379031_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/325c5fa3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/9c0e838f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4e079eb2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/760ebc5a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/a81bc4db_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ed1d822f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/5d99fa4d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f573e181_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/57dc3f58_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/cc08c218_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/94119d28_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f8417739_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/0143e939_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3ee65477_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7fe3c32a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/460db962_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/67714add_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/020e40f4_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c29fa420_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f81716c2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d9df37b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/698e0f81_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/15a6e3c7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/9ed06914_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/365796bd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ff9b532e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/58160a4f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/9d13efd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/6ca06c4b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ed24b18d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/6a50735f_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d28a9746_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/46195466_z.jpg
View
Link copied!
Amu 
Dreamhouse
Room A-C, 1/F, Windsor Mansion, 29-31 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR
Check In
Check Out

2 Adults, 1 Room

COVID-19 Safety MeasuresThis property is taking Covid related safety measures placing the highest priority on your health and safety. 
Read about the measures here.
Overview
Hostel/BackpackerIf you’re watching the pennies and want to meet fellow travellers
Make yourself at home in one of the 14 air-conditioned rooms featuring LED televisions. Complimentary wireless Internet access is available to keep you connected. Bathrooms feature showers with rainfall showerheads and complimentary toiletries. Housekeeping is provided daily, and irons/ironing boards can be requested.Make use of convenient amenities, which include complimentary wireless Internet access and tour/ticket assistance.A stay at AMU Dreamhouse places you in the heart of Kowloon, within a 15-minute walk of Victoria Harbour and 1881 Heritage.
Covid Safety
Property is cleaned with disinfectant 
Staff wears personal protective equipment 
Protective clothing is available to guests 
Masks are available to guests 
Highlights
Elevator
Free Wifi
Luggage Storage
Lockers
Room Service
All Rooms
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/23edfa26_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/0244307d_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f1faf91b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/cad81575_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ef762207_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e4451a50_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/94119d28_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/67714add_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ed24b18d_z.jpg
Family Quadruple Room
1 Large Twin Bunk Bed and 1 Double Bed
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/777c3925_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/998444e2_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/63f3dd05_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/77bc2875_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/da2aca7b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/de9d9a24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f573e181_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d9df37b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/46195466_z.jpg
Classic Quadruple Room, 2 Double Beds, Garden View
2 Double Beds
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/fd3e772a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/07ab22c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/a7309bb7_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4b8921d5_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/391c71d1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/24f52ab1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/89347d38_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/58be276b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/fa202e84_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d8d1e61e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/60d3fb4a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/0143e939_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/460db962_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/365796bd_z.jpg
Classic Triple Room, Multiple Beds, Garden View
1 Twin Bed and 1 Double Bed
GardenView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e6abd808_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3f7a6cbd_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/80dfc9b1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/62bc8793_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f66156c1_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/e6497734_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7c05d7ee_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/99826b24_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c2ffcae8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/57dc3f58_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/cc08c218_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/f8417739_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c29fa420_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/698e0f81_z.jpg
Signature Quadruple Room, Multiple Beds, City View
2 Twin Bunk Beds
CityView
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Show All
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/1f0967b3_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3b8eba34_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/4a602a17_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/fb9bb71b_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/d50562b0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/163fc779_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/eeb8ec5e_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7c6f0561_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/62796c31_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/9415ad39_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/bb30c411_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/c3b1ead0_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/64bfa5ad_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/ea592336_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/5ea5c2b8_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/82080786_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/3ee65477_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/7fe3c32a_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/9d13efd9_z.jpg
https://i.travelapi.com/hotels/36000000/35740000/35740000/35739932/6ca06c4b_z.jpg
Deluxe Double Room, 1 Double Bed
1 Double Bed
Air conditioning
Television
Wheelchair accessible
Private bathroom
Room service
Free WiFi
Show All
Reviews
Written Reviews ()
Amenities & Facilities
Elevator
Free Wifi
Luggage Storage
Lockers
Room Service
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible registration desk
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Free newspapers in lobby
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Kitchen Facilities
 • Shared microwave
 • Water dispenser
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Pets
 • Pets not allowed
Safety & Security
 • Lockers available
More
 • Smoke-free property
Accessibility
 • Elevator
 • Wheelchair accessible (may have limitations)
 • Wheelchair-accessible registration desk
Parking & Transfers
 • Airport transportation (surcharge)
Safety & Security
 • Lockers available
Connectivity
 • Free WiFi
Guest Service
 • Free newspapers in lobby
 • Tours/ticket assistance
 • Luggage storage
Kitchen Facilities
 • Shared microwave
 • Water dispenser
Pets
 • Pets not allowed
More
 • Smoke-free property
The Location
AMU Dreamhouse
Room A-C, 1/F, Windsor Mansion, 29-31 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong SAR
Pay-Less Guest House - Hostel
Hostel/Backpacker
1.4/5 (9 Reviews)
A stay at AMU Dreamhouse places you in the heart of Kowloon, within a 15-minute walk of Victoria Harbour and 1881 Heritage. This hostel is 2 mi (3.3 km) from Kowloon Bay and 6.2 mi (9.9 km) from Ocean Park.
Additional Information
Check In and Check Out Times
Check In:From 3:00 PM - 9:00 PM
Check Out:11:00 AM